Nieuws19 jul '13 11:04Aangepast op 19 jul '13 13:27

Telefoon en internet vaker afgetapt

Auteur: ANP Nieuws

Het aantal telefoons dat door politie en justitie is afgeluisterd is vorig jaar opnieuw gestegen. Een grote stijging was er bij het aftappen van het internet, schrijft minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer.

In 2012 werden 25487 telefoons afgetapt, een stijging van 3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Verder vroeg justitie 56825 keer om historische gegevens, bijvoorbeeld om de locatie van het begin van een gesprek. Hier betreft de toename ruim 10 procent in vergelijking met 2011.

Volgens de bewinsdsman stijgt het aantal internettaps door de opkomst van de smartphone. Ging het in 2011 nog om 3331 gevallen, vorig jaar waren er al 16.676 internettaps. Het gaat dan bijvoorbeeld om het lezen van iemands e-mail.

Minder effectief
Een studie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie wees vorig jaar uit dat de telefoontap steeds minder effectief wordt. Informatie uit telefoongesprekken is lang niet altijd meer volledig omdat er tegenwoordig zoveel verschillende vormen van communicatie zijn.

Politie en justitie blijken een telefoontap nog steeds de moeite waard te vinden, zo kwam verder uit het onderzoek naar voren. In Nederland worden vergeleken met ons omringende landen veel meer telefoons afgetapt.

Cijfers onbruikbaar
Bits of Freedom, een organisatie die opkomt voor de digitale burgerrechten, meent dat de gepubliceerde cijfers onbruikbaar zijn. "Er moet veel meer bekend worden gemaakt, wil je de autoriteiten kunnen controleren'', aldus een woordvoerder.

Volgens Bits of Freedom is namelijk niet te zien om wat voor taps het gaat en in hoe groot de inbreuk op de privacy is. "Er zit een heel verschil tussen een tap van een heel Facebook-profiel of alleen een tap om te zien van welke rekening een telefoon wordt betaald.''

Bovendien is onduidelijk hoe zorgvuldig er met de gegevens wordt omgesprongen en zijn de 3 miljoen aanvragen van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en de geheime diensten niet meegenomen in het totaal.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen