Nieuws25 apr '12 18:57Aangepast op 25 apr '12 20:48

Vrees voor allesvernietigende kernramp

Auteur: Pieter van den Akker

De nucleaire ramp in de kerncentrale van Fukushima kan nog catastrofale gevolgen krijgen. Daarvoor waarschuwt een Japanse diplomaat, die vreest voor een ramp die al het leven op aarde zou wegvagen.

Amerikaanse specialisten delen de bezorgdheid van de diplomaat Akio Matsumura, meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Volgens het dagblad doet het grote probleem zich voor in reactor vier van de kercentrale, die in maart 2011 door de aardbeving en tsunami zwaar werd getroffen.

Splijtstof
Ook volgens Mitsuhei Murata, oud-ambassadeur van Japan in Zwitserland, zijn de gevolgen van een eventuele instorting van reactor 4 niet te overzien. "Als het zwaar gehavende gebouw instort, zullen we alle zes de reactoren moeten opgeven vanwege de vrijgekomen radioactiviteit", vreest Murata. "Maar dat zou ook gevolgen hebben voor het bad met gebruikte splijtstof waarin 6.375 staven met splijtstof zitten en dat op vijftig meter van reactor 4 ligt."

Erger dan Tsjernobyl
Hij is bang dat de nucleaire ramp in Japan nog veel noodlottiger wordt dan die in Tsjernobyl. Het totaal aantal radioactieve staven splijtstof op de Fukushima-site die momenteel niet beschermd zijn, bedraagt 11.421. Dat aantal vertegenwoordigt 85 keer de hoeveelheid Cesium 137 die bij de kernramp in Tsjernobyl vrijkwam.

Als reactor 4 instort, zou het minimaal vijftig jaar duren om het vrijkomen van radioactiviteit te stoppen, gelooft Murata. Hij benadrukt dat de radioactieve brandstofstaven niet ingekapseld zijn, maar aan de lucht zijn blootgesteld op de tweede verdieping van reactor 4.

Catastrofe
Murata voorziet een wereldwijde ramp als het gebouw instort. Dat zou kunnen gebeuren als gevolg van een nieuwe aardbeving of als er water wegsijpelt. Zo'n ramp zou al het leven op aarde eeuwenlang onmogelijk maken, aldus Murata.
 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen