Nieuws21 jun '13 14:24Aangepast op 21 jun '13 20:36

Werkgevers tarten gestaalde kader in metaalconflict

Auteur: Thijs Baas

De FNV is vanaf dag één uitgeweest op actievoeren en niet op het afsluiten van een nieuwe cao in de metaalsector. Met die constatering gooit voorzitter Ineke Dezentjé Hamming van werkgeversvereniging FME-CWM flink wat olie op het vuur in het metaalconflict tussen werkgevers en werknemers.

De cao-onderhandelingen in de metaalsector zijn geklapt, de bonden voeren vandaag actie op de stoep van de werkgevers. In de sector werken ongeveer een half miljoen mensen.

Onverantwoord
Nú actie voeren is wat Dezentjé Hamming betreft 'totaal onverantwoord'. "We waren juist bezig met jongeren naar de sector lokken, opleiden en stageplaatsen mogelijk maken, en dat staat nu stil. Na vier onderhandelingsronden kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat de FNV vanaf dag één van plan is geweest actie te voeren. Ook na de vierde dag zijn de bonden niet serieus op mijn voorstel ingegaan. Mijn conclusie is dat ze toch wel van plan waren actie te voeren. Ik betreur dat zeer, laten we ons bij de inhoud houden."

De FNV lijkt te willen laten zien dat ze terug is, maar Dezentjé Hamming hoopt dat de FNV "snel terugkeert in 2013 en niet in de vorige eeuw".

Afspraken sociaal akkoord
FNV-voorman Heerts ziet genoeg reden voor de bewering dat de werkgeversorganisaties de afspraken niet nakomen. "De mensen uit de metaal laten zien dat een aantal afspraken uit het sociaal akkoord terug moet komen in de cao. Dat is hard nodig en daar is dit de opmaat naar, maar de sleutel ligt bij de werkgevers om daar goed over in gesprek te komen."

Wat vooral aan de orde is zijn stageplekken voor jongeren, de ouderen die hun baan moeten behouden en de implementatie van het techniekpact. "En dat speelt bij deze sector nog eens extra. We hebben zeer recentelijk een techniekpact gesloten en de werkgevers zullen aan de CAO-tafel moeten laten zien dat ze daar met volle overtuiging aan meedoen."

Installatiebranche
Ook UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, erkent dat de sector in zwaar weer zit, maar vindt een cao-conflict niet de manier om het tij in de sector te keren. "Sinds het begin van de economische crisis heeft de sector een kwart van het productievolume zien verdwijnen. Veel bedrijven zijn bezig met overleven en zitten in de rode cijfers."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen