Nieuws20 aug '14 18:25

Agrarische sector moet verjongen

Auteur: BNR Webredactie

Voor het eerst in jaren neemt de interesse onder boerenzonen en dochters weer toe om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Dat meldt LTO Nederland. En dat is nodig, want de agrarische sector is drastisch aan verjonging toe.

Met name de veehouderij lijkt weer in trek bij een nieuwe generatie. Volgens Sander Thus van belangenvereniging Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt komt dat mede doordat er steeds meer aandacht is voor voedsel.

 

Een andere belangrijke reden die meespeelt, is het melkquotum dat volgend jaar maart wordt afgeschaft. "Dat biedt kansen."

Enthousiasme
Al wil Thus wel waken voor te veel enthousiasme. "Het is nog steeds moeilijk om mensen hiervoor te vinden." Niet in de laatste plaats omdat er sowieso weinig boerenopvolgers zijn. "Slechts 4 procent is jonger dan 35 jaar, 28 procent is ouder dan 65. In de agrarische sector hebben we daarom dringend verjonging nodig."

Gebeurt dat niet, dan zal onze voedselproductie in gevaar komen, waarschuwt Thus. "We zien op dit moment al dat het platteland leeg stroomt. Veel boerderijen worden niet meer verkocht en komen na een jaar of 15, 20 te vervallen."

Kritisch
Bijkomend probleem is dat banken kritisch zijn als het aankomt op de financiering van boerenbedrijven. Maar, zegt Thus: "Waar we vroeger zagen dat er vooral naar zekerheid werd gekeken, wordt er nu meer naar het vakmanschap van de ondernemer gekeken. Hoe staat hij in de maatschappij? Heeft hij een goed bedrijfsplan?"

Voor jonge boeren met een goed plan zijn er dus wel degelijk kansen, concludeert Thus.

 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen