Nieuws4 feb '12 09:55

DNB opnieuw soepeler voor pensioenfondsen

Auteur: Anne-Greet Haars

Net als eind 2011 hoefden pensioenfondsen en verzekeraars hun verplichtingen in januari niet te berekenen volgens de rente van de laatste dag van de maand. Dat meldt het Financieel Dagblad.

De Nederlandsche Bank staat toe dat de fondsen hun dekkingsgraad per 31 januari 2012 mogen becijferen aan de hand van de gemiddelde rente van november, december en januari. Dat driemaandsgemiddelde valt hoger uit dan de rentestand van de laatste dag van januari, waardoor de dekkingsgraden een gunstiger beeld vertonen.

Onrust op de markt
DNB laat de andere rekenrente toe, omdat sprake is van een verstoorde markt. "We monitoren de rente over een lange periode en we constateren dat de rentestanden de laatste tijd zo sterk schommelen dat we de rekenrente nu niet op één dag kunnen vastzetten", aldus een woordvoerder. Dit komt mede door de onrust op de financiële markten wegens de eurocrisis.

Begin van het jaar
Aan het begin van het jaar paste de DNB ook al de rekenrente aan. Die aanpassing scheelde de pensioenfondsen vier procent in de dekkingsgraad.

Per maand bekijken
Dat DNB de rekenrente in zowel december als de afgelopen maand aanpaste, betekent volgens de woordvoerder niet dat de centrale bank dit beleid "voortaan tot in lengte van dagen zal volhouden. We zullen per maand bekijken of pensioenfondsen en verzekeraars weer van de staande praktijk mogen afwijken."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen