Nieuws15 mei '12 14:02Aangepast op 15 mei '12 14:53

Delft Eindhoven het onderspit?

Auteur: Thijs Baas

Delft wil tech-hoofdstad van Nederland worden en maakt daarom zijn technologiecampus nog groter. In totaal stroomt er meer dan één miljard euro de stad binnen.

Soms komt dat van de overheid, soms van de TU Delft of van private instellingen als TNO of DSM. De opening van een nieuw biobrandstofcentrum vandaag is de eerste in een lange rij nieuwe investeringen in Delft de komende jaren.

Een van de initiatieven waar geld naar toe gaat is het innovatieve troetelkindje 'YES!Delft'. Een soort broedplaats voor Delftse tech-startups. Het extra geld is hard nodig, want er is gebrek aanruimte tekort, merkt ook oprichter Eline van Beest van het bedrijf Night Balance.

Werkgelegenheid
Maar volgens wethouder Pieter Guldemond van Delft is het uiteindelijk vooral te doen om de extra werkgelegenheid die wordt gecreëerd. En dat geldt voor zowel de gemeente, de universiteit als alle andere instellingen. "Onze doelstelling is om maatschappelijke problemen op te lossen met kennis die in Delft voorhanden is."

Het gaat daarbij om duizenden banen, zegt Guldemond. "We hebben nu al ongeveer 16.000 kennisbanen en de bedoeling is om dat aantal te verdubbelen. Dat zal niet in één jaar geregeld zijn. Er zijn al meer dan honderd bedrijven gestart en dat levert direct en indirect honderden arbeidsplaatsen op. Dat heeft een heel groot effect op de regionale economie."

Complementair
Joep Brouwers, adjunct-directeur van het Eindhovense Brainport Development, juicht "enorm" toe wat er in Delft gebeurt. "Het is eerder complementair, de Delftse technologie is vaak gerelateerd aan de chemie. De technologie die in Eindhoven de hoofdmoot vormt kun je beter vertalen in het bouwen van hele slimme machines en apparaten."

Of de Delftse slagkracht te lijden heeft onder de relatief grote overheidsinvloed durft Brouwers niet te zeggen. In Eindhoven, waar de campus in handen is van een 'echte ondernemer', heeft de overheid immers ook een belangrijke taak. "Als je er maar voor zorgt dat het bedrijfsleven, waar de echte ondernemingszin vandaan moet komen, de leiding kan nemen en kan bepalen welke koers de ontwikkelingen varen."

Gerelateerde artikelen