Nieuws6 nov '14 09:45

Eerste rechtszaak tegen de veranderingen in de zorg

Auteur: Bram van Dijk

De dochter van een hulpbehoevend echtpaar begint een rechtszaak tegen de hervormingen in de zorg. Als de huishoudelijke hulp van het hoogbejaarde stel wegvalt, kunnen ze niet langer zelfstandig wonen.

Advocaat Matthijs Vermaat staat de dochter bij in de rechtszaak tegen de verantwoordelijke gemeente Dantumadeel in Friesland. De Volkskrant noemt het de eerste rechtszaak tegen de veranderingen in de zorg.

Volgens Vermaat heeft de gemeente zich onbehoorlijk opgesteld. "Dit hoogbejaarde echtpaar heeft al sinds jaar en dag een hulp bij het huishouden omdat ze zelf hun huis niet meer schoon kunnen houden. De mensen zijn bijna 90. En de gemeente heeft dat, omdat er een nieuwe wet aankomt, per 31 december beëindigd en gezegd: zoek het lekker zelf maar uit. Je kunt het ook zelf wel regelen. Punt."

'Lompe manier'
Het gaat om veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar die wordt door de gemeente verkeer geïnterpreteerd, vindt Vermaat. "Überhaupt de stelling dat huishoudelijk hulp niet meer in de Wmo zou zitten, klopt niet. En daarnaast is de manier waarop het gaat. Als je het netjes doet als gemeente dan zul je eerst moeten onderzoeken of je nog een taak hebt in 2015 en dan vervolgens beslissen ín 2015 wat je gaat doen. En niet in 2014 al zeggen dat je in 2015 niks meer doet. Het is gewoon een beetje een lompe manier van handelen."

Proefproces
Deze zaak, die gesteund wordt door de koepelorganisatie Ieder(in) van mensen met een beperking, wordt gezien als proefproces. Vermaat: "Het proces dient in de eerste plaats om te zorgen dat deze mensen de zorg blijven houden die ze hebben. Daarnaast zijn er nog veel meer van dit soort gemeentes die niet de stelling hanteren dat huishoudelijk hulp - het platte poetsen - nog steeds onder de WMO kan vallen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen