Nieuws17 nov '14 13:51Aangepast op 21 nov '14 00:37

Geen reden tot paniek door uitbraak vogelgriep

Auteur: Bram van Dijk

Alle kinderboerderijen van Nederland zijn dicht, er is een nationaal vervoersverbod voor pluimvee en de getroffen regio Hekendorp heeft de noodverordening ingesteld. Maar hoe groot is het risico voor de 'gewone burger'?

Foto: ANP
Foto: ANP

De schrik zit er goed in nadat gisteren bekend werd dat een kippenboerderij getroffen is met het vogelgriepvirus. Volgens Benno Bruggink van de Voedsel en Warenautoriteit is het onderzoek in volle gang.  Van groot belang is om te weten waar de vogelgriep vandaan komt. "Daarom hebben we een stand still afgekondigd: alles wat met vogels en pluimvee te maken heeft; niets mee doen." De volledige bedrijfsgang van het besmette bedrijf wordt nu onderzocht en de uitslag wordt morgen verwacht. Het vermoeden bestaat dat de griep via trekvogels naar ons land is gevlogen.

In 2003 overleed een dierenarts omdat hij stofjes van monsters van kippen had ingeademd. Negentig mensen raakten toen besmet, via inademing en via oogslijmvliezen.

Maar pluimveehouder Kees de Jong uit het getroffen gebied Hekendorp is niet bang om vogelgriep te krijgen. "Theoretisch kan ik het krijgen, maar ik denk dat de kans dat ik de miljoen win groter is."

Hoe werkt de besmetting?
Dit gebeurt via inademen van besmette deeltjes in de lucht, vertelt viroloog Ab Osterhaus. "Dat hebben we gezien bij bijvoorbeeld H5N1-infecties." Theoretisch zou besmetting ook via het eten van besmette kippen kunnen gaan, maar die route is wetenschappelijk nooit aangetoond en het is nog nooit gebeurd.

Wie loopt er gevaar?
Voorlopig alleen mensen die direct contact hebben, zoals ruimers en plukkers. Het is bovendien nog onzeker of het om een variant gaat dat over kan gaan van kip op mens. Osterhaus: "Het zou me niet verbazen, maar het is niet aangetoond. Er zijn nog geen mensen ziek geworden."

Zeker is wel dat het niet overdraagbaar is van mens tot mens. Dan moeten er eerst een aantal mutaties plaatsvinden en dat gebeurt vooralsnog niet. Osterhaus: "Het H5N1-virus gaat al 15 jaar rond en al 15 jaar van kippen naar mensen over. Maar we hebben nog niet gezien dat daar transmissie van mens tot mens plaatsvindt."

Hoe groot is de kans dat veel mensen besmet raken?
Volgens de deskundigen is die kans erg klein. Alleen de directe betrokkenen dus, maar daar zijn weer maatregelen tegen genomen. Al met al is de viroloog Ab Osterhaus positief. "De overdracht van dieren naar mensen is onwaarschijnlijk maar niet uit te sluiten. De overdracht van mens tot mens is vrijwel onmogelijk. De kans dat er nu een probleem komt met betrekking tot de volksgezondheid is verschrikkelijk klein. Maar je moet er wel bovenop zitten."

Conclusie
We hebben geleerd van 2003. Er is nu pas één bedrijf besmet, er zijn veel voorzorgsmaatregelen getroffen en er zijn andere protocollen. Alleen als het virus muteert met een menselijk griepvirus, dan kan het echt voor mensen gevaarlijk zijn. Maar daar ziet het niet naar uit.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen