Nieuws13 aug '14 09:28

Ebola houdt Nederlandse ondernemers in Afrika druk bezig

Auteur: BNR Webredactie

Nederlandse ondernemers in West-Afrika nemen voorzorgsmaatregelen met het oog op ebola.

In Liberia , Sierra Leone en Guinee zijn verschillende Nederlandse bedrijven actief. Aanvankelijk leken die weinig tot niets te merken van de uitbraak van het ebolavirus. Maar de gezondheidsautoriteiten lijken de epidemie maar moeizaam onder controle te krijgen. Voorlopig resulteert de epidemie in ruim 1000 doden en zelfs besmetting onder westerlingen. En dus nemen sommige ondernemers het zekere voor het onzekere, zoals Peter de Jong. Hij adviseert Nederlandse bedrijven in voornamelijk Nigeria.

"Ik heb wel het idee dat mensen daar gewoon rekening mee houden. Ik had zelf het plan om er weer naar toe te gaan. Maar dat doe je dan niet omdat het niet de tijd is."

Personeel weggehaald
Dat is ook het advies van de Travel Clinic in Rotterdam. Die adviseert bedrijven met tijdelijke of permanente operaties in risicovolle gebieden, zoals de West-Afrikaanse bocht. In die adviezen zitten ook scenario’s voor een uitbraak van ebola, zegt medicus Rob van Aalsburg van de Travel Clinic. Volgens hem hebben sommige ondernemers het personeel dat niet strikt noodzakelijk in de regio moet zijn, al weggehaald.  

“Bij mensen die niet per se nodig zijn, kan je je afvragen of ze op dat moment op de juiste plek zitten. Als is het alleen maar vanwege de onrust en de emotie die het met zich meebrengt."

 

BAM bekijkt situatie van dag tot dag
Een van de bedrijven die aanwezig is in de West-Afrikaanse regio is bouwbedrijf BAM. Woordvoerder Pronk wijst er op dat het bedrijf de situatie nauwgezet in de gaten houdt, ook al zijn de risico's op een besmetting klein. "Het dichtstbijzijnde ebola-geval is daar 100 kilometer vandaan. Uiteraard hebben we ook contact met Buitenlandse Zaken, de lokale ambassade en wat dies meer zij. Dus we houden de vinger aan de pols en hebben op dit moment de overtuiging dat medewerkers geen risico lopen. Maar we bekijken het van dag tot dag."

Toch zien de meeste bedrijven weinig tot geen schade in de operaties die ze daar uitvoeren. Maar dan moet de besmetting of de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen natuurlijk niet te groot worden. Lokale, regionale en landelijke overheden moeten wel snel werk maken van het opsporen van besmette patiënten en het nagaan met wie ze contact hebben gehad.

Gerelateerde artikelen