Nieuws16 apr '14 16:37

Motivatie vaak ver te zoeken bij Nederlandse scholier

Auteur: BNR Webredactie

Nederlandse leerlingen presteren goed en zijn tevreden over hun onderwijs. Ze zijn echter minder gemotiveerd om te leren dan buitenlandse leeftijdsgenoten en ook leer- en leesplezier blijven achter.

In het voortgezet onderwijs zijn leerlingen in 21 procent van de lessen niet actief betrokken; in het basisonderwijs is dat 9 procent. Oorzaken zijn onder meer lessen die niet zijn afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen en het ontbreken van goede feedback. Ook daalt de motivatie van leerlingen bij activiteiten die niet meetellen voor een cijfer. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Onderwijsverslag 2012/2013 van de Onderwijsinspectie.

Recente verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs hebben positief bijgedragen aan de kwaliteit, maar zijn vaak niet afgemaakt in de klas. Professionalisering van leraren wordt overgeslagen en vernieuwingen worden van bovenaf opgelegd. Als essentiële schakel tussen het schoolbeleid en het dagelijks werk heeft de schoolleiding een belangrijke rol bij het zorgen dat de leerling baat heeft bij vernieuwingen. Op scholen waar de schoolleiding goed functioneert, ziet de inspectie dat er beter onderwijs wordt gegeven.

Uitdagend onderwijsaanbod
De Erasmus Universiteit in Rotterdam experimenteert al sinds 2001 met een kleinschalig, activerend onderwijsmodel bij de opleiding Psychologie. Studenten worden binnen dit model geconfronteerd met een probleem uit de dagelijkse praktijk, zodat de relevantie van de vereiste kennis hen direct duidelijk is. Onderwijsdirecteur Guus Smeets vertelde in B.L.T. over de positieve effecten op de slagingspercentages en de hoge waardering in de Nationale Studenten Enquête.

Gerelateerde artikelen