Nieuws12 nov '14 10:30

RvS: Vergunning Sinterklaasintocht terecht afgegeven

Auteur: Karlijn Meinders

De burgemeester van Amsterdam heeft volgens de Raad van State de vergunningaanvraag voor de Sinterklaasintocht voor 2013 terecht alleen getoetst aan de eisen van openbare orde en veiligheid.

Foto: ANP
Foto: ANP

Eberhard van der Laan is volgens hen niet bevoegd de vraag te beantwoorden of van Zwarte Piet een discriminerend effect uitgaat. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag, waarin zij tot een andere beslissing komt dan de rechtbank Amsterdam in juli van dit jaar. Tegen de uitspraak van de rechtbank waren de burgemeester van Amsterdam en Stichting Pietengilde bij de Afdeling bestuursrechtspraak in hoger beroep gegaan.

Beperkte bevoegdheid
Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak beperkt de bevoegdheid van de burgemeester bij het verlenen van evenementenvergunningen zich tot het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Hij hoeft zich daarbij niet bezig te houden met "het voorkomen van stigmatisering, ongelijke behandeling of discriminatie". Zou dit wel zo zijn, dan zou de burgemeester elke keer vooraf moeten beoordelen of een evenement of een betoging inhoudelijk toelaatbaar is. Dat is niet in overeenstemming met de Nederlandse grondwet, die stelt dat hij de inhoudelijke toelaatbaarheid van publieke uitingen niet mag beoordelen.

Zwarte Piet
Dit betekent tevens dat de bestuursrechter die de rechtmatigheid van het besluit van de burgemeester moet toetsen, ook geen oordeel mag vellen over de inhoud. De Afdeling bestuursrechtspraak zal daarom de vraag of de figuur van 'Zwarte Piet' bij de intocht van Sinterklaas een schending oplevert niet beantwoorden. De vraag of de figuur van 'Zwarte Piet' daadwerkelijk in strijd is met grondrechten kan nog steeds aan een rechter worden voorgelegd, maar dan niet in een procedure tegen de burgemeester over de evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht.

Quinsy Gario strijdt tegen Zwarte Piet, maar ziet de uitspraak niet als een tegenslag.


 

Marc Giling, is voorzitter van het Pietengilde en voorstander van Zwarte Piet. Hij is blij met de uitspraak en heeft nog een verzoekje aan de tegenstanders.

 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen