Nieuws31 okt '12 17:44

Zorgplannen onder vuur tijdens Kamerdebat

Auteur: Harmen Simon Teunis

De plannen voor de zorg liggen woensdag tijdens het Tweede Kamer-debat over het regeerakkoord flink onder vuur.

Voor veel mensen zouden de plannen leiden tot een dalende koopkracht. De PvdA is best bereid nog eens te kijken naar de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar VVD-leider Rutte houdt vooralsnog vast aan de plannen.

Van alle kanten is er veel kritiek op de inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar toch ook een positieve reactie, nota bene van de SP.

"Allereerst een compliment dat hij er überhaupt aan wil beginnen. Het staat zeker niet het in VVD-verkiezingsprogramma. Maar dat ze er aan beginnen vind ik een compliment waard. Het is alleen net als met een mooi schilderij. Een replica verkoopt niet goed", zei SP-leider Emile Roemer.

Wilders wil excuses van Rutte
In de ogen van de SP worden de hoogste inkomens niet genoeg aangeslagen. Maar de andere partijen maken zich juist zorgen om de middeninkomens. Want volgens sommige berekingen gaan modale inkomens er door de plannen flink op achteruit. En dan is het prijsschieten voor PVV-leider Geert Wilders.

"De hardwerkende Nederlander is de klos met dat onzalige plan over die inkomensafhankelijke ziektekostenpremie waar de bijstandsgerechtigde 20 euro betaalt en mensen boven modaal honderden euro’s meer kunnen gaan betalen. De heer Rutte had daar zijn excuses voor aan moeten bieden. U heeft uw kiezer bedrogen. U heeft ze gezegd dat er geen nivellering zal plaatsvinden. U moet daar excuses voor aanbieden. Nu!”

Geen meerderheid in Eerste Kamer
Die excuses kwamen er niet, maar het kabinet-Rutte II heeft nog voor de beëdiging al een groot politiek probleem te pakken. Want de inkomensafhankelijke zorgpremie gaat op deze manier geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. D66-leider Alexander Pechtold stelt daarom voor dat het kabinet er maar gelijk vanaf ziet.

“Bent u bereid in de weg naar de vorming van het kabinet zo’n maatregel te heroverwegen? Ik vind het van belang en het is voor mij ook toonaangevend hoe dit kabinet inderdaad die samenwerking met Kamer en partners gaat zoeken.”

Rutte zoekt dialoog
Rutte geeft aan graag de dialoog te zoeken, maar is niet bereid de maatregel uit het akkoord te schrappen. "Dat gaan we niet doen. Maar we gaan met de uitwerking van alle afspraken die erin staan, de dialoog zoeken. Met iedereen die een bijdrage kan leveren aan het uitvoeren van deze plannen. Maar om nu te vragen om bij de start van het kabinet een onderdeel al te schrappen; daar is het antwoord nee op."

PvdA-leider Samsom houdt de deur wel op een kier. "Binnen de financiële kaders is de uitwerking uiteraard hier in de Kamer aan de orde. Over elke uitwerking van elke maatregelen valt te praten", zegt Samsom.

Draagvlak
Het nieuwe kabinet wil bruggen slaan maar moet vooral op zoek naar meer draagvlak voor de inkomensafhankelijke zorgpremie, erkent ook Rutte.

"Ik heb net zoals Samsom gezegd dat we natuurlijk over alles wat in het regeerakkoord staat in gesprek willen met partijen in de Kamer. Maar ook met maatschappelijke organisaties."

Over de uitvoering valt dus nog te praten, erkent ook Rutte uiteindelijk. "Dat geldt in het algemeen voor het regeerakkoord. Maar we moeten het nog helemaal uitwerken. Dus laten we dat stap voor stap doen. Het hele regeerakkoord gaan we uitwerken de komende maanden. Er moet wetgeving komen. Het is buitengewoon complex. We gaan er voor zorgen dat we zoveel mogelijk draagvlak krijgen in het parlement en de maatschappij."

Geen zorgen
Rutte maakt zich geen zorgen dat het tot veel onrust leidt onder de VVD-kiezers. “Ik denk dat het goed uit te leggen is. Ik vind dat er een evenwichtig pakket ligt, waarbij dit een pittige is. Namelijk dat je dus door deze maatregel ervoor zorgt dat mensen met een hoger inkomen er tot 0,6 procent op achteruit gaan. Terwijl lagere inkomens er 0,2 procent op vooruit gaan. Ik vind dat op het geheel van de maatregelen echt te verdedigen.”

Op de website Zorgkiezer.nl kunt u bekijken wat de maatregelen in het regeerakkoord voor u betekenen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen