Nieuws27 mrt '14 08:56

'Cuadrilla kan geen vergoeding betalen bij schade boringen'

Auteur: Melvin Captein

Als er iets mis gaat met het boren naar schaliegas dan kan het bedrijf Cuadrilla - dat de boringen uitvoert - geen schadevergoedingen betalen. Dat stelt Milieudefensie, dat uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de garanties die door Cuadrilla zijn gegeven.

Volgens Ike Teuling van Milieudefensie is het 'zeer onwaarschijnlijk' dat het bedrijf eventuele schadevergoedingen kan betalen. Cuadrilla heeft de vergunningen ondergebracht bij twee dochterbedrijven, vertelt ze. "Dat zijn twee holle bedrijfjes zonder personeel. Een van de twee had, toen we in 2011 onderzoek deden, een boekwaarde van slechts 14.000 Britse ponden. Je kunt je voorstellen dat als er iets mis gaat bij het boren - grondwater dat vervuild raakt of materiële schade door aardbevingen bijvoorbeeld - ze dat nooit kunnen vergoeden."

De uitspraak van minister Henk Kamp dat deze zorgen ongegrond zijn omdat moederbedrijf Cuadrilla garant staat, is volgens Teuling discutabel. "Dat blijkt te zijn gebaseerd op een regeltje in een briefwisseling tussen Cuadrilla en het ministerie. Juristen hebben bevestigd dat dat verder geen enkele juridisch houdbare garantie biedt. Dat betekent dat als er schade zou zijn Cuadrilla niet aansprakelijk is, de bedrijfjes met vergunningen failliet gaan, en wij met de gebakken peren zitten."

Vergunning intrekken
Advocaat Pieter Huitema, die namens de inwoners van Groningen bezig is met een megaclaim tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij, bevestigt de lezing van Teuling. "Je zult hele duidelijke garanties moeten hebben in plaats van alleen een brief. Als er schade wordt geleden wil je dat je dat bedrag direct kunt claimen. Je wilt niet procederen of een brief wel geldig is."

Ook Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66, maakt zich zorgen. "Als ik hoor dat de garantie alleen een brief is, lijkt me dat volstrekt onvoldoende."

Volgens Teuling is de gang van zaken typerend voor hoe minister Kamp omgaat met de risico's van schaliegasboringen. "Hij onderschat de gevaren stelselmatig en negeert de protesten van omwonenden. Hij heeft vergunningen verleend aan een bedrijf dat een behoorlijk dubieus trackrecord heeft. In Groot-Brittanië hebben ze al veel problemen veroorzaakt. Daar hebben ze een aardbeving veroorzaakt wegens slecht vooronderzoek, hebben ze zich niet aan vergunningsvoorwaarden gehouden en hebben ze radioactief water in de rivier geloosd. Wij willen daarom dat Kamp de vergunningen intrekt. Daarvoor gaan we een officieel intrekkingsverzoek indienen bij het ministerie."

Cuadrilla en minister Kamp wilden tegenover BNR niet reageren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen