Nieuws26 jul '13 07:44

'KNSB zou procedure schaatstempel moeten stoppen'

Auteur: Harmen Simon Teunis

Het is beter als de KNSB nog geen keuze maakt tussen schaatsbanen die de nieuwe schaatstempel van Nederland willen worden. Morgen verloopt de deadline van de rechter en moet de bond zijn keuze bekend maken, maar het is beter om de procedure te stoppen en alles nog eens door te rekenen.

Dat zegt Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en aanbestedingsjurist. De keuze gaat tussen Almere, Zoetermeer of Heerenveen en er zijn nog wel twijfels over de haalbaarheid van de plannen. Volgens Jansen is stoppen nu hun enige escape. "Het is niet verstandig om een keuze te maken tussen één van de drie partijen. Dat is ook niet wat de rechter gezegd heeft. De rechter heeft in het vonnis gezegd dat er een voorlopige gunningsbeslissing genomen moet worden. Die kan ook inhouden om nu geen keuze te maken uit een van de partijen."

"Als het de KNSB echt te doen is om het beheersen van van het risico van onvoldoende robuustheid van de financiële investeringen, dan doen ze er verstandig aan doen om de procedure te staken en opnieuw in te richten", zegt Jansen.

Gunningsbeslissing
Bij een gunningsbeslissing wordt gekozen voor één van de partijen. Daarna wordt afgewacht of de andere partijen gaan procederen. Dat is volgens Jansen vrij gebruikelijk bij procedures als deze. “Maar het kan ook zijn dat de biedingen iets hebben opgeleverd voor de aanbestedende partij, de KNSB, waar ze zich over achter het oor krabben en door hebben dat ze iets over het hoofd hebben gezien. Dan kan er een keuze ontstaan waar niemand bij gebaat is. Dan kunnen ze de procedure staken en een nieuwe starten. Dat is een mogelijkheid die besloten ligt in de procedure.”

Gelegenheid voor alle partijen voor aanpassingen
Een nieuwe procedure zoals Jansen voorstelt, moet vooraal anders ingericht worden omdat in de huidige procedure niet is gevraagd om bepaalde informatie. En dat is volgens Jansen een probleem. "En daar ga je nu wel om vragen. En ook alle spelers krijgen de gelegenheid om hun biedingen aan te passen en te verbeteren op deze specifieke informatie die wordt gevraagd."

Als de KNSB de procedure staakt, moet het vervolgens wel een bepaalde periode wachten tot het weer een nieuwe procedure start, zegt Jansen. Dat hoeft geen jaren te duren. "Een aantal maanden volstaan. Daar zijn geen harde regels over. Ook in dit geval zou je kunnen zeggen dat de marktsituatie op dit moment niet heel erg zal veranderen wanneer je aantal maanden wacht. Maar het lijkt me wel de beste optie om dat in dit geval te doen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen