Nieuws26 jul '13 08:54Aangepast op 27 jul '13 17:59

Nieuwe schaatstempel gaat toch naar Almere

Auteur: BNR Webredactie

De KNSB en NOC*NSF hebben toch Almere aangewezen als de plaats voor de nieuwe schaatstempel in Nederland. Zoetermeer en Heerenveen lijken daarmee af te zijn gevallen maar kunnen nog tegen het besluit in hoger beroep.

KNSB-voorzitter Doekle Terpstra bevestigde dat zojuist tegenover BNR.

In de  Icedôme in Almere zal worden getraind en zal jaarlijks een wedstrijd worden gereden. Wel houden de bonden de mogelijkheid open om in Thialf en het TranSportium andere wedstrijden te organiseren.

"Wat ons betreft is het besluit genomen", zegt Terpstra tegen BNR. "We hebben gewikt en gewogen en we hebben gezegd: we nemen dat besluit nu in het voordeel van Almere. Het is aan anderen om daar beroep tegen in te stellen als ze dat willen, maar wij hebben in ieder geval dat besluit genomen."

Exploitatie
In Heerenveen laten ze zich niet zomaar uit het veld slaan, zegt directeur Eelco Derks van Thialf. "Het is een goede zet van de KNSB om de financiële toets nader en dieper te doen. Wij kennen de cijfers goed en hebben van andere partijen gezien dat 165 miljoen euro investering absoluut onhaalbaar. Als je ziet hoe het bij de Kuip op dit moment gaat en dat de exploitatie het drie- à viervoudige zijn van het huidige Thialf is dat in onze ogen absoluut onrealistisch."

"Als je het als een bokswedstrijd ziet dan hebben we ronde één verloren, maar de wedstrijd gaat zeker nog vier, vijf, zes rondes door. We hebben verloren op punten in de eerste ronde en zeker niet op het canvas gelegen. De strijd gaat om trainingen en één wedstrijd, dus er is door de KNSB nog genoeg te vergeven naast deze contest en ik kan me niet voorstellen dat je een internationaal gerenommeerde brandnaam als Thialf zomaar aan de kant zou zetten. Dus we verwachten sowieso wedstrijden in Thialf, no matter what."

Thialf gaat gewoon door met het uitwerken van de plannen, gesteund door de provincie. "Daar hebben wij financiën voor gekregen. We zijn bezig om een bouwconsortium te selecteren, zodat we op 1 april volgend jaar kunnen gaan bouwen", zegt Derks.

Zoetermeer
Ook het consortium achter het Zoetermeerse initiatief, bestaande uit Dura Vermeer, Siemens en Royal Haskoning DHV, geeft de moed nog lang niet op en gaat in hoger beroep, zegt Cees den Bakker, woordvoerder van het consortium. "Het besluit dat de KNSB vanmorgen bekendgemaakt heeft is een gedwongen besluit. Er staat ook in de brief dat ze een onderzoek naar de financiële onderbouwing van de plannen gewoon doorzetten."

Een gedwongen verloving, zo noemt Den Bakker de bij de rechter afgedwongen beslissing van de KNSB. "We hadden al verwacht dat het deze kant op zou gaan, dus we zijn bij wijze van spreken al bezig de brief te schrijven. Als de definitieve gunning er is en de beroepsmogelijkheden zijn uitgeput leggen we ons neer bij het besluit. Dit is een beauty contest en op een gegeven moment moet de beste winnen. Als dat op goede argumenten is dan kunnen we ons verlies wel nemen, maar we hebben absoluut niet het idee dat we verloren hebben."

In het advies zit een aantal punten waar Den Bakker wel degelijk gaten in denkt te kunnen schieten. De reden dat Icedôme het zou moeten worden is puur op een financiële grond. Er wordt gratis schaatsen aan topsporters aangeboden. Als je dat argument weghaalt, dan is de maatschappelijke betekenis van het Transportium in Zoetermeer veel groter. Wij bouwen een innovatief complex waar schaatsen een onderdeel van is, maar er zit ook een hal bij voor binnensporten, een medisch sportcentrum en een hotel."

Financiële onderbouwing
In eerste instantie wilden KNSB en NOC*NSF meer tijd nemen voor een nadere financiële onderbouwing door een accountant om tot een zorgvuldige keuze te komen. De Icedôme heeft daar bezwaar tegen aangetekend, waarna de rechter aangaf dat de sportorganisaties nog deze week tot een gunning moesten komen. Terpstra: "Wij hebben gezegd: wij volgen in Nederland altijd de uitspraak van de rechter. Dat betekent dat we nu niet anders kunnen dan een keuze maken voor Almere, want we volgen daarmee ook het advies van de commissie."

Om te weten of  Almere een realistisch verhaal heeft dat er binnen de gestelde termijn staat wordt een gezamenlijk plan uitonderhandeld. "Wij willen geen luchtkastelen bouwen, wij willen financiële onderbouwing, alleen de rechter heeft daar anders over geoordeeld. Maar ik ga ervan uit dat Almere dat op een goede manier kan onderbouwen. Voor de komende periode gaan we daar de mouwen voor opstropen. We gaan kijken of Almere dat inderdaad kan leveren."

Rommelig
De op het oog wat rommelige gang van zaken is voor Terpstra geen reden om zijn positie als KNSB-voorzitter te heroverwegen. "Ik vind de inhoud veel belangrijker dan na te denken over plaatsen en posities van wie dan ook. Schaatsen zit in ons dna, iedere stad wil dat stadion hebben omdat dat ook magnetiserend werkt voor de stad. De golven zijn hoog opgelopen in de achterliggende maanden. Wat schaatsen te weeg brengt in Nederland zal ook de komende periode wel zo blijven."

Aan de NOS liet Terpstra weten dat hij de keuze voor Almere in augustus zal uitleggen aan de ledenraad van de KNSB. "Dan gaan we verantwoording afleggen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen