Nieuws19 aug '14 15:25

Sancties voor vier nalatige woningcorporaties

Auteur: BNR Webredactie

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft vier woningcorporaties een sanctie opgelegd vanwege het niet op tijd inleveren van financiële informatie.

De sanctie houdt in dat deze corporaties geen nieuwe investeringen boven bepaalde bedragen in nieuwbouwprojecten mogen doen zonder toestemming van de toezichthouder. CFV zegt niet om welke corporaties het gaat, maar het betreft zowel grote corporaties met meer dan 20.000 wooneenheden, middelgrote als kleine corporaties (30 tot 5000 wooneenheden) die nalatig zijn. De sanctie vervalt zodra de ontbrekende stukken zijn ingeleverd.

Vijf andere corporaties, die het ook na lieten binnen de termijn documenten in te leveren, krijgen daar alsnog tot eind augustus de tijd voor. Lukt het ze weer niet, dan volgt alsnog een sanctie. Verder moeten alle negen corporaties een verbeterplan indienen, zodat ze volgend jaar de financiële informatie wel tijdig en volledig inleveren.

Strenger toezicht
Vorige maand waarschuwde de toezichthouder 31 corporaties dat ze de termijn waarbinnen zij hun verantwoordingsgegevens moesten indienen, hadden overschreden. Zij hadden toen al 2 weken uitstel gekregen. Ruim 90 procent van de corporaties diende hun financiële stukken voor 1 juli in. Eind vorige week bleken nog negen corporaties in gebreke.

CFV controleert strenger en scherper sinds corporaties als Vestia en WSG in zware financiële problemen kwamen. De kosten van dergelijke verliezen worden door de rest van de sector gedragen. De toezichthouder constateert dat het aantal corporaties dat uitstel vraagt voor het indienen van gegevens, de afgelopen jaren is toegenomen en dat dit jaar ook meer corporaties in gebreke zijn. Vorig jaar legde de toezichthouder uiteindelijk bij één corporatie een sanctie op.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen