Nieuws8 feb '13 13:03

Hoe koop je als starter een huis?

Auteur: Melvin Captein

Starters moeten de woningmarkt weer in beweging brengen. Maar juist die groep vangt vaak bot bij de bank als ze een hypotheek willen afsluiten. Hoe kun je als nieuweling op de arbeidsmarkt toch een huis kopen?

Kees Dol en Joris Hoekstra onderzochten de voor- en nadelen van de verschillende regelingen om starters op de woningmarkt financieel een zetje te geven.

Banken zien steeds meer risico's
Dol, onderzoeker volkshuisvesting en woningmarkt aan de TU Delft, legt bij BNR uit hoe lastig het voor starters is een hypotheek te krijgen. Vaak is er een bewijs van de werkgever nodig dat financiële stabiliteit garandeert, zegt hij. "In het verleden was het veel makkelijker om op basis van een tijdelijk contract en een intentieverklaring een hypotheek te krijgen. In Nederland hebben we een cultuur dat we altijd alles honderd procent gefinancierd willen hebben."

Dol erkent dat dit een lastig te ondervangen probleem is. Banken zien volgens hem steeds meer risico's. "Er zijn meer tijdelijke contracten op de markt, die vaak niet verlengd worden. Ook zzp'ers hebben heel bewegelijke inkomens."

Wat te doen?
Starters hebben om die redenen steeds meer moeite een woning te kopen. Volgens Dol bestaan er voor deze doelgroep een aantal mogelijkheden om toch een huis gefinancierd te krijgen. "Er bestaat een startersrenteregeling waarin je korting krijgt op je woonlasten. Ook bieden gemeenten startersleningen aan."

Dat zijn initiatieven vanuit het Rijk, maar ook bij corporaties en particulieren liggen mogelijkheden, zegt Dol. "Corporaties doen woningen soms  in de verkoop en bieden die aan onder de marktwaarde. Gangbaar daarbij is zo'n 25 procent korting. Als je zo'n woning kunt krijgen scheelt dat flink."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen