Nieuws16 nov '14 14:22

Wat is vogelgriep?

Auteur: BNR Webredactie

Sinds zondagochtend geldt er een landelijk vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. Ook is er een ophokplicht van kracht. Beide gelden voor 72 uur.

Aanleiding is het opduiken van een zeer besmettelijke (hoogpathogene) variant van vogelgriep op een kippenboerderij in Hekendorp.

Wanneer is sprake van vogelgriep of vogelpest en hoe verspreidt het virus zich?

Hieronder volgt een overzicht:

Verschillende varianten
Vogelgriep of 'aviaire influenza' komt in veel verschillende varianten voor. Er bestaan milde, zogenoemde laagpathogene (LPAI) varianten, en gevaarlijke, zeer besmettelijke versies, de hoogpathogene (HPAI) virussen. Van (klassieke) vogelpest is sprake wanneer veel vogels tegelijkertijd besmet raken met een gevaarlijke variant en doodgaan.

Verspreiding
Trekvogels, vooral wilde eenden, dragen milde varianten van het virus bij zich zonder daar zelf ziek van te worden. Vogels kunnen het virus aan elkaar doorgeven via ademhaling, oogvocht en mest. Kippen en kalkoenen zijn het meest gevoelig voor besmetting. Ook mensen en handelstransporten kunnen het virus verspreiden. Reizigers kunnen dat bijvoorbeeld al doen via een restje vogelpoep onder hun schoenen.

Vogelgriep bij mensen
Het vogelgriepvirus kan ook mensen (en zoogdieren als katten, varkens en tijgers) besmetten, al gebeurt dat niet vaak. Concrete symptomen zijn snel opkomende koorts, spierpijn, rillerigheid, keelpijn, hoesten en een uitgeput gevoel. Dat komt heel plotseling. Binnen 2 tot 3 uur voelt iemand zich echt ziek. Na besmetting kan het bij mensen 7 tot 10 dagen duren voor ze daadwerkelijk ziek worden. De zwaarste symptomen houden zeker 5 dagen aan. Het is volgens deskundigen mogelijk dat het vogelgriepvirus muteert met een menselijk griepvirus. Als dat gebeurt, ontstaat een gevaarlijkere variant.

Vogelpest in Nederland
 In 2003 werd de Nederlandse pluimveesector getroffen door de vogelpest (H7N7). Op 1349 pluimveehouderijen werden kippen, kalkoenen en eenden gedood. In totaal zijn 30,7 miljoen landbouw- en hobbydieren geruimd. 19 mensen die bij het doden van de zieke dieren waren betrokken, raakten besmet met het virus. Een dierenarts uit Rosmalen is hieraan overleden. Ook in de jaren daarna dook het virus met enige regelmaat op, maar kon de besmetting telkens beperkt worden tot hooguit enkele bedrijven.

Gerelateerde artikelen