Nieuws12 dec '12 13:20Aangepast op 12 dec '12 15:20

Weer PVV-leden in opspraak, Wilders negeerde signalen

Auteur: Fleur de Bruijn

Opnieuw zijn PVV-leider Geert Wilders vragen gesteld over het verleden van nieuwe PVV-Kamerleden. Hij heeft daarop geen actie ondernomen, terwijl hij in zeker één geval dit voorjaar blijkt te zijn gewaarschuwd.

Kamerlid Machiel de Graaf heeft in de periode 2010 tot september 2012 drie functies gecombineerd, terwijl dat volgens partijgenoten onmogelijk was.

Drie salarissen
Naast het fractievoorzitterschap in de Haagse gemeenteraad en in de Eerste Kamer, werkte De Graaf drie dagen in de week als beleidsmedewerker van Tweede Kamerleden. De twee parlementariërs voor wie hij officieel werkte, bevestigen dat hij zelden of nooit beschikbaar was.

Hij bleef desondanks aan als beleidsmedewerker en ontving tot de verkiezingen driemaal salaris.

Opvallend is dat De Graaf in oktober vorig jaar, in zijn rol als senator, zei dat hij vindt dat Eerste Kamerleden te veel nevenfuncties vervullen naast hun baan als Senator. Tijdens de politieke beschouwingen in de Eerste Kamer zei de Graaf dat dit soort posities met verscheidene banen voor de gewone man in de straat onbereikbaar is en dat daarmee de kloof met de politiek vergroot wordt.

Vermogensbeheerder
Het nieuwe Tweede Kamerlid Reinette Klever blijkt volgens NRC geen vergunning van de AFM te hebben om het beroep van vermogensbeheerder uit te oefenen. Volgens haar officiële opgave was zij sinds 2004 vermogensbeheerder. Het bedrijf waarvoor zij dit zou hebben gedaan blijkt haar nooit als werknemer te hebben geregistreerd, aldus gegevens van de Kamer van Koophandel.

De Graaf en Klever kwamen in september nieuw in de PVV-fractie.

De Graaf en verslavingszorg
Ook in mei kwam De Graaf in opspraak. Hij zou betrokken zijn geweest bij het omstreden verslavingsbureau ExpertCleanics in Den Haag. ExpertCleanics behandelt verslaafden met een injecteerbaar geneesmiddel dat niet is toegelaten in de Europese Unie. Omdat het middel wordt voorgeschreven en verstrekt in Oekraïne, maakt het bedrijf zich echter niet schuldig aan een strafbaar feit. Volgens Wilders was er niks mis met die activiteiten.

Antecedenten
De explosieve groei van zijn partij was volgens Wilders de reden dat de wandelgangen van nieuwe partijgenoten in het verleden niet altijd even goed bekeken werden. Daarom beloofde Wilders in de vorige kabinetsperiode antecedenten van kandidaten beter te onderzoeken. “Ik heb mijn lesje wel geleerd”, zei hij.

Affaire-Verdaas
Wilders noemde de voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Co Verdaas, onlangs een 'sjoemelaar en fraudeur'. Verdaas was in opspraak geraakt wegens zijn declaratiegedrag als gedeputeerde in Gelderland. Toen hij provinciebestuurder werd in Gelderland, bleef hij mede in Zwolle wonen en liet hij zich –tegen de afspraken in - regelmatig door de dienstauto vervoeren van Zwolle naar Gelderland.

Volgens de PVV-leider heeft Rutte in de zaak-Verdaas ook gefaald, door niet door te vragen bij de kabinetsformatie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen