Nieuws3 dec '13 10:35Aangepast op 3 dec '13 13:21

IGZ: veel mis in Ruwaard van Putten

Auteur: BNR Webredactie

De gang van zaken in het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis heeft lange tijd te wensen over gelaten. Tussen 2010 en 2012 ging het op veel vlakken mis.

Financiële en individuele belangen waren belangrijker dan die van patiënten, dossiers werden niet goed bijgehouden, vaak was niet duidelijk wie de hoofdbehandelaar was, er werd niet goed gecommuniceerd over de patiënten en de supervisie van arts-assistenten was niet in orde.

Eilandencultuur
Dat was niet alleen zo op de afdeling cardiologie, waar de problemen als eerste aan het licht kwamen, maar ook op andere afdelingen. Dat blijkt uit een rapport dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag uitbracht over de periode van verscherpt toezicht in het ziekenhuis. De inspectie spreekt van een eilandencultuur, 'waar het bieden van veilige en verantwoorde zorg niet in samenhang werd georganiseerd en niet vanzelfsprekend was'.

De IGZ stelt dat bij de vakgroep cardiologie, en bij andere vakgroepen, niet correct werd gehandeld omtrent euthanasie en slaapmedicatie tijdens de stervensfase. Dat is inmiddels wel goed geregeld. De supervisie van de arts-assistenten is ook weer op orde. Inmiddels zijn er ziekenhuisbrede afspraken over hoofdbehandelaarschap, dossiervoering en informatieoverdracht.

Samenwerken
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid deed ook ruim een jaar onderzoek naar de misstanden in het ziekenhuis. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad, geeft aan dat het lastig is na een jaar onderzoek het probleem samen te vatten in één zin. Maar zijn conclusie sluit goed aan bij die van de IGZ.

"Wat er mis ging is dat bestuur en medisch specialisten niet samenwerkten en in wezen met de rug tegenover elkaar stonden en onvoldoende invulling gaven aan enerzijds de medische zorg en anderzijds de randvoorwaarden. Die moeten goed op elkaar zijn afgestemd en dat gebeurde bij het Ruwaard van Puttenziekenhuis niet", aldus Joustra

Veel sterfgevallen
In 2010 werd bekend dat op de afdeling cardiologie van het toenmalige Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse een onverklaarbaar hoog aantal sterfgevallen zou zijn geweest. Het ziekenhuis werd onder verscherpt toezicht gesteld en uiteindelijk overgenomen door drie ziekenhuizen uit de regio. Sindsdien heet het Spijkenisse Medisch Centrum.

De IGZ heeft vorige maand een tuchtklacht ingediend tegen drie cardiologen van het ziekenhuis.

Gerelateerde artikelen