Nieuws10 jan '14 11:48Aangepast op 10 jan '14 17:13

Curatoren willen dat MediRisk Ruwaard-patiënten uitbetaalt

Auteur: Thijs Baas

De curatoren van het failliete Ruwaard van Puttenziekenhuis willen verzekeraar MediRisk via een kort geding verplichten om claims van patiënten in behandeling gaan nemen. De zitting is op 28 januari, de uitspraak een paar weken later, verwacht woordvoerder Onno Houtschild van de curatoren.

De aansprakelijkheidsverzekeraar weigert claims van patiënten in behandeling te nemen. Ten onrechte, meent Houtschild. "De reden dat we het zo belangrijk vinden, is dat als de claims gegrond blijken te zijn - iets waar wij overigens helemaal niet over gaan - ze vanuit de verzekering uitbetaald zouden krijgen. Op het moment dat dat niet gebeurt hebben ze een vordering op de failliete boedel en zijn ze één van de schuldeisers. Dat is zeker niet fair als je echt letsel of schade hebt ondervonden van medisch handelen."

Claims
MediRisk stelt dat de claims na afloop van de verzekering zijn ingediend. Geen sterk argument, vindt Houtschild. Het gaat immers om claims van patiënten voordat het ziekenhuis failliet ging. En bovendien had het Ruwaard van Putten zijn premies voor die aansprakelijkheidsverzekering voor het hele jaar vooraf betaald, dus we vinden het niet fair.

Maar MediRisk beroept zich op het feit dat het gaat om een claims-made verzekering is, constateert Houtschild. "Claims die daarna worden ingediend over de verzekerde periode worden niet meer in behandeling genomen. Ze stellen ook dat met het faillissement de verzekering is afgelopen, maar wij menen dat die is voortgezet door het Spijkenisse Medisch Centrum, de partij die het ziekenhuis heeft voortgezet."

Unieke situatie
In een schriftelijke reactie wijst MediRisk op de uitzonderlijke situatie. "Voor een algemeen ziekenhuis in Nederland is dit een unieke situatie. In de polisvoorwaarden van MediRisk staat dat de verzekering automatisch eindigt bij faillissement. Dit is een gebruikelijke gang van zaken. Vanuit het oogpunt van het belang van alle betrokkenen heeft MediRisk de polis op verzoek van de curatoren met een week verlengd." Volgens MediRisk lieten verschillende deskundigen weten dat 'ze de visie van de curatoren niet kunnen delen'.

Met de curatoren is afgesproken dat de polis definitief eindigde op 1 juli 2013. Over het terugbetalen van vooruitbetaalde premies is op initiatief van MediRisk afgesproken dat deze zal worden aangewend ter dekking van het eigen risico van de 39 lopende zaken. "Het betreft hier een zogenaamde claims-made verzekering, die van toepassing is wanneer een claim binnen de verzekeringsperiode wordt ingediend." 

Uitlooprisico
Dat claims die na afloop van de verzekering zijn gemeld niet onder de dekking vallen, is volgens MediRisk dan ook logisch. "Dit is het zogenaamde uitlooprisico. Met de start van het Spijkenisse Medisch Centrum ontstond een nieuwe entiteit met een ander risicoprofiel. MediRisk heeft het SMC daarom een eigen overeenkomst aangeboden, die SMC heeft aanvaard." Omdat de zaak onder de rechter is, doet de verzekeraar verder geen uitspraken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen