Nieuws8 okt '14 13:46Aangepast op 8 okt '14 16:52

FNV Bondgenoten gaat niet mee in fusieplannen

Auteur: BNR Webredactie

FNV Bondgenoten gaat niet akkoord met de voorgenomen fusie van een aantal grote vakbonden binnen vakbeweging FNV. Het voorstel kreeg niet de benodigde meerderheid bij de stemming onder de kaderleden van FNV Bondgenoten.

Het was de bedoeling dat FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw, FNV Sport en de voormalige vakcentrale FNV samengevoegd zouden worden tot één grote, sterke vakbond. FNV Sport en Abvakabo waren al akkoord.

Maar het voorstel strandde bij het congres van FNV Bondgenoten. Op enkele stemmen na werd de benodigde meerderheid niet gehaald. Het is hierdoor 'statutair en notarieel' niet meer mogelijk om het huidige fusietraject door te zetten.

 

Dit betekent een nieuwe situatie, zegt vakbondsbestuurder Ton Heerts:

 

Wat de reden is voor de tegenstemmen, daarover blijft Heerts op de vlakte. "Het gaat om een heel belangrijk en emotioneel besluit. Je heft in feite je bond op die laat je fuseren met anderen. Daar zijn zorgen over. FNV Bondgenoten heeft in het verleden ook zorgen gehad met een fusie en die speelden vandaag ook een rol."

Voor Heerts betekent de mislukte fusie een grote tegenslag. Onder zijn leiding had de nieuwe vakbeweging er moeten komen. Jansen: "In 2011 is er onenigheid uitgebroken onder de bonden over het pensioenakkoord. Toenmalig vakbondsbestuurder Agnes Jongerius stemde daarmee in, tot woede van Abvokabo en Bondgenoten. Daarmee werd het vertrouwen in haar opgezegd."

De ondernemingsraad van FNV Bondgenoten gaat beroep aantekenen bij de ondernemingskamer tegen dit besluit van hun eigen bond, omdat zij het een slechte zaak vinden dat de fusie niet doorgaat.

Kwartiermaker
Jetta Klijnsma is teleurgesteld dat de fusie van de FNV mislukt is. "Dit is een gemiste kans voor de toekomst van de vakbeweging.'' Klijnsma doet haar uitspraken niet als staatssecretaris van Sociale Zaken, maar als voormalig 'kwartiermaakster' van het fusieproces. Al s toenmalig PvdA-Kamerlid stond Klijnsma in 2012 aan de wieg van de reorganisatie van de de FNV

"Tijdens het kwartiermakerschap heb ik gevoeld dat leden van de FNV heel erg hechten aan eendracht. Het verbaast me dan ook niet dat een overgrote meerderheid van de leden voor de vernieuwing heeft gestemd. Toch loopt het nu net mis. Het kan niet anders dan dat veel FNV-leden nu erg teleurgesteld zijn.''

Volgens PvdA-Kamerlid John Kerstens, oud-voorzitter van FNV Bouw, is de Nieuwe vakbond nu weliswaar mislukt, 'maar moet die er uiteindelijk wel komen'. "het is nu zaak om met elkaar om de tafel te zitten om te kijken of de bezwaren weggenomen kunnen worden.

 

De bonden zelf, evenals oud-bestuurders, wilden niet reageren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen