Nieuws11 jul '13 12:49Aangepast op 11 jul '13 23:21

'Energieakkoord wordt morgen gepresenteerd'

Auteur: Thijs Baas

Een nieuw energieakkoord zou een zegen zijn voor het zwabberend energiebeleid in Nederland. Dat zegt Ed Nijpels, voorzitter van Milieu Centraal.

Het energiebeleid van de afgelopen jaren varieerde ongeveer per maand, of in ieder geval per regeerperiode, zegt Nijpels. "In de eerste plaats is het van belang dat er op de lange termijn zekerheid is, dat er een extra impuls komt in energiebesparing en duurzame energie. En in de derde plaats is het van groot belang dat alle partijen - van VNO-NCW tot de milieubeweging - op één lijn zitten. Dat is waar we behoefte aan hebben."

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat minister Henk Kamp van Economische Zaken, aanwezig bij de gesprekken, nog wordt teruggefloten door zijn collega's in het kabinet  zegt Nijpels. "Ook voor Kamp zou het een heel belangrijk akkoord zijn, omdat hij daarmee ook zekerheid krijgt over zijn milieubeleid. Waar krijg je nog zo'n geweldig akkoord, heden ten dage?"

Morgen presentatie
Het energieakkoord zal morgen alsnog worden gepresenteerd, bevestigen anonieme bronnen aan BNR. De veertig betrokken partijen moesten er vóór de ministerraad van morgen uit zijn en dat blijkt nu te zijn gelukt. De essentie van de onderhandelingen was om een langetermijnvisie uit te stippelen voor Nederland.

Formeel is er echter nog geen energieakkoord, omdat de afspraken nog op papier moeten worden gezet om te worden bekrachtigd. In juli en augustus worden details verder uitgewerkt. Dan komen onder meer de maatregelen aan de orde die voor de gewenste energiebesparing moeten zorgen.

Groenfonds
Ook moeten er nog spijkers met koppen worden geslagen over een fonds waaruit huizenbezitters en bedrijven geld kunnen lenen voor maatregelen die zorgen voor energiebesparing. Dit ’groenfonds’ zou moeten worden gevuld door de pensioenfondsen.

Onder leiding van Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), is de afgelopen maanden onderhandeld over een nationaal akkoord over duurzame groei. Volgens de SER willen bedrijven en ook steeds meer burgers houvast voor langetermijnbeslissingen.

Uitstel
Vorige week werd het energieakkoord nog uitgesteld, nadat de onderhandelingen tussen werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties dreigden vast te lopen. Vooral tussen milieuorganisaties en olie- en gasmaatschappijen gaapte nog een groot gat en toen dat eindelijk leek te zijn gedicht vond minister Henk Kamp van Economische Zaken de oplossingen te duur.

Door een aanpassing van de plannen lijken de partijen nu alsnog akkoord te zijn gegaan. Exacte details worden nog gepresenteerd, maar aan RTL meldden anonieme bronnen alvast de komst van subsidieregelingen voor energiezuinigere huizen, forse investeringen in windenergie - met name op zee - en de sluiting van vijf oude kolencentrales uit de jaren '80.

Europese regels
Nederland hoopt met de drastische aanpassingen van de energievoorziening te voldoen aan Europese regels. In 2020 moet 14 procent van alle energie duurzaam zijn, tegenover de huidige 4 procent.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen