Nieuws12 jul '13 14:47Aangepast op 12 jul '13 17:43

Energieakkoord: en nu de uitwerking

Auteur: Thijs Baas

Nu kabinet, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties het op hoofdlijnen eens zijn over een energieakkoord, is het tijd om de details uit te werken.

In het hoofdlijnenakkoord zijn onder leiding van SER-voorzitter Wiebe Draijer afspraken gemaakt over vermindering van de CO2-uitstoot en over energiebesparing. Minister Henk Kamp heeft inmiddels de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de uitkomsten, die veel mogelijkheden bieden als het aan hem ligt.

"Er is overeenstemming bereikt op hoofdlijnen en daar gaat het om. Er is zeven maanden onderhandeld. De partijen zijn met elkaar overeengekomen dat er overeenstemming is op hoofdlijnen. De laatste details worden de komende weken verder uitgewerkt en vervolgens wordt het hele pakket doorgerekend. Dat is belangrijk omdat je precies moet zien of alles wat je inschat ook naar redelijk vermoeden werkelijkheid zal worden."

Kamp heeft er veel vertrouwen in dat de definitieve besluitvorming in lijn is met de overeenstemming in hoofdlijnen. "Hier is een uniek maatschappelijk draagkracht bereikt: de grote energiebedrijven steunen dit, de grote werkgevers, de vakbeweging en ook breed de milieubeweging, inclusief Natuur & Milieu en Greenpeace."

Lange weg te gaan
SER-voorzitter Draijer beseft dat er nog een lange weg te gaan is, maar is blij met de grote stappen die er zijn gezet, meldt hij tegenover BNR's Petra Grijzen: "Er zit een heel pakket van stukken in die we nog gaan uitwerken richting augustus: grootschalige opwekking van windmolens op land en in zee, maar ook een thema als energiebesparing. Ik denk dat die twee hoofdlijnen verbetering moeten bieden."

Als je het hebt over energiebesparing in woningen zit er een aantal prikkels in, meent Draijer, die op korte termijn banen creëren in de vorm van woningisolatie. "Er wordt gekeken naar een uitgewerkt pakket van ideeën die mensen moeten ondersteunen en financiële ruimte moeten geven om dat op korte termijn te doen. En dat geeft op korte termijn mogelijkheden voor banen."

Grootschalige projecten
Voor de langere termijn moeten vooral grootschalige projecten zorgen voor meer werkgelegenheid, zegt Draijer. "We zoeken naar een vorm waarbij we niet alleen windmolenparken aanleggen, maar als Nederland ook mee kunnen concurreren met de wereld, zodat ook het bedrijfsleven daar lol van heeft als ze het gaan aanleggen met hun eigen technologieën, vernieuwing en kostenverlaging."

De betrokken partijen hebben ook uitgebreid stilgestaan bij de financiering van het hele akkoord. "Vanuit de overheid wordt gekeken naar het vrijspelen van middelen via de SDE Plus-regeling. Verder kunnen grote investeerders en banken investeren in de noodzakelijke projecten. Daar is veel animo voor, maar er zijn nogal wat barrières om dat voor elkaar te krijgen."

Ook premier Mark Rutte lijkt doordrongen van het feit dat het échte akkoord er nog lang niet is. "Er ligt een aanzet tot een akkoord dat wordt doorgerekend. De gedachte is om daar in augustus finale besluiten over te nemen. Ook na augustus zal er nog een hoop werk zijn voor de uitwerking in regelgeving. Maar dat dit gerealiseerd is is een groot compliment aan Wiebe Draijer, maar ook aan alle andere betrokkenen die  ermee bezig zijn."

Extra banen
Het energieakkoord moet leiden tot miljardeninvesteringen en tot duizenden extra banen. Ook moet het de bedrijfsleven er zijn concurrentiepositie door versterken en ontstaan er als  het goed is 'nieuwe mogelijkheden voor ondernemerschap'.

Internationaal heeft Nederland afspraken over ambities voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050. De CO2-uitstoot moet dan ten opzichte van 1990 gedaald zijn met 80 tot 95 procent. In het akkoord is wel overeengekomen dat de termijn waarbinnen 16 procent van de energie hernieuwbaar moet zijn met drie jaar wordt verlengd tot 2023. 

Daardoor worden de lasten voor burgers verlicht ten opzichte van het regeerakkoord. Nederland voldoet overigens wel aan de EU-afspraak van 14 procent hernieuwbare energie in 2014. Het opwekken van windenergie op zee en op land wordt verder gestimuleerd, terwijl kolencentrales uit de jaren '80 onder voorwaarden zullen sluiten. 

Verheugend
Kamp spreekt van "een verheugend en belangrijk resultaat". Hij spreekt in zijn brief aan de Tweede Kamer van overeenstemming "over de volle breedte van het energiebeleid", passend "binnen de voorwaarden die het kabinet heeft gesteld aan een energieakkoord". De bereikte overeenstemming is volgens het kabinet een goede basis om tot een energieakkoord te komen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen