Nieuws21 okt '14 09:59Aangepast op 21 okt '14 10:21

'Europees noodfonds tegen Ebola noodzakelijk'

Auteur: BNR Webredactie

Er moet een Europees noodfonds komen tegen Ebola. Daarvoor pleit CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. En als er extra geld nodig is, dan moet dat uit andere crisisfondsen gehaald worden.

Annie Schreijer-Pierik
Annie Schreijer-Pierik

Annie Schreijer is in Straatsburg, waar in het Europees Parlement tot laat in de avond over de Europese aanpak tegen ebola werd gedebatteerd. Een duidelijk Europees beleid kwam daar nog niet direct uit, vertelt Schreijer.

"Landen mogen nog teveel zelf bepalen wat ze doen. Bijvoorbeeld met de controle op risicovluchten uit ebola-landen. Nederland doet niet mee aan die controle, ik vind dat mevrouw Schippers het daarmee nalaat mee te werken aan een goed Europees beleid."

Al sinds juli pleit Schreijer voor meer hulp, de controle op vluchten en meer vaccinatie en coördinatie. Iedereen is zich volgens haar inmiddels wel bewust van de urgentie, maar er gebeurt toch nog te weinig. "Er is wel geld, maar er wordt nog te weinig mee gedaan. Ik heb me mateloos geërgerd toen ik hoorde van de twee artsen die terug wilden gaan naar de landen om te helpen, maar verzekeringsmaatschappijen daar geen geld voor hadden. Mensen die kant op krijgen is de eerste noodzaak!"

Behandeling in isolement
Ook Jaap van Dissel, directeur infectieziekten van het RIVM, denkt dat er een grotere inspanning nodig is om een verschil te maken. 

Van Dissel vertelt dat daar meerdere zaken een rol bij spelen. "Er moet gekeken worden naar de behandeling van de zieke, maar ook begrafenisrituelen spelen een belangrijke rol. Het aantal patiënten dat in isolement wordt behandeld, ligt nu nog tussen de 20 en 40 procent. Er moet nog veel gebeuren."

Er is daarom een nog grotere inspanning nodig. "In een aantal landen worden al wel door inzet van het leger lokaal ziekenhuizen gebouwd. Daarnaast moet er een infrastructuur worden geschept die het mogelijk maakt om alles te coördineren. In Europa moeten we voorbereid zijn op de mogelijkheid van een geval in eigen land, maar dit is een zeldzame gebeurtenis. Tot nu toe is dit één keer gebeurd in Dallas."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen