Nieuws20 nov '14 14:29Aangepast op 20 nov '14 15:20

Naastenliefde? Ja, maar niet altijd

Auteur: Marjan van den Berg

Een op de zeven christenen vindt het motto ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ niet van toepassing op moslims. Dat blijkt uit een onderzoek van de EO. Andries Knevel is ervan geschrokken.

Foto: ANP
Foto: ANP

Uit het onderzoek blijkt dat een op de zeven christenen een negatieve houding heeft ten opzichte van de Islam. Daarmee is de houding van christenen even negatief als die van alle Nederlanders. Christenen uiten wel vaker de intentie om met moslims in contact te komen, maar zeggen dat ze niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken.

Van de ondervraagde christenen gaf 14 procent aan dat zij het motto ‘heb uw naaste lief’ niet van toepassing vinden op moslims. Vaak was de uitleg hierbij dat moslims niet als naasten werden gezien.

EO-presentator Andries Knevel: “Dit was een van de resultaten die ons nogal schokten, omdat naastenliefde een van de kernwaarden is van het christelijk geloof en je dus de vraag kunt stellen: waarom zegt een op de zeven dat dat dus niet geldt richting moslims?”

Knevel is vanmiddag gastheer bij een radiosymposium van de EO met als titel ‘I Love Moslims!?’ met als ondertitel ‘Ik moet van ze houden, maar weet niet hoe…’

Parallelle samenlevingen
Uit het onderzoek van de EO blijkt verder dat ruim de helft van de Nederlanders deze zomer negatiever is gaan denken over de Islam. Twee op de drie Nederlanders voelt zich bedreigd door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Nederlanders die zeggen veel te weten over de Islam en veel contact met moslims te hebben, zijn minder negatief over de Islam, maar ook bij hen overheerst argwaan.

Verreweg de meeste Nederlanders (80 procent) heeft geen of nauwelijks contact met moslims en zegt daar ook geen behoefte aan te hebben. Toch zou het volgens Knevel juist goed zijn om eens wat vaker op elkaar af te stappen. “De Nederlander heeft daar geen behoefte aan, maar dan ontstaan twee parallelle samenlevingen, waar Diederik Samsom vorige week ook voor gewaarschuwd heeft. Ik denk dat dat slecht is voor de Nederlandse samenleving.”

De EO hield voor het onderzoek een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking in september. Daarbij is niet onderzocht hoe moslims staan tegenover christenen en tegenover de Nederlandse samenleving waarvan zij deel uitmaken, maar Knevel wijst erop dat er moslims aanwezig zijn tijdens het radiosymposium.

'Ze'
De website waarop de EO het onderzoek en het symposium onder de aandacht brengt, bracht kritische reacties teweeg vanwege de manier waarop moslims werden neergezet. “Ziet u ze bij u in de straat of dichtbij in uw omgeving?”, stond er aanvankelijk als beginzin. Deze zin werd later verwijderd.

Knevel: “De teksten waren inderdaad wat teasend, iets te veel subject-object, dus: wij, blanke Nederlanders, zien een object en dat zijn de moslims. Dat zou heel slecht zijn, als dat de indruk is die wij hebben gewekt, want we zijn met zijn allen – 16,8 miljoen geloof ik – Nederlander.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen