Nieuws8 aug '11 10:58

De grootste verkeersergernissen

Auteur: Marjan van den Berg

Nederland telt steeds meer auto's, maar de verkeersoverlast blijft gelijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste ergernis: te hard rijden...

Van alle problemen in woonbuurten wordt te hard rijden het vaakst genoemd als probleem dat met voorrang moet worden aangepakt. Ruim drie op de tien inwoners ergert zich eraan.
Foutparkeerders, lawaai, agresievelingen
Parkeeroverlast is voor een kwart van de bevolking een vaak voorkomend probleem. Verder noemt 14 procent geluidsoverlast en 12 procent agressief verkeersgedrag als ergernis in de buurt.
Vooral mensen tussen 25 en 44 jaar ergeren zich aan hardrijders, foutparkeerders en agressievelingen achter het stuur.
Verschillen per provincie
Per provincie zijn er duidelijke verschillen. Drentenaren en Friezen ergeren zich het minst aan parkeeroverlast en geluidsoverlast. Ook hebben zij het minste overlast van agressief verkeersgedrag. Inwoners van dichtbevolkte gebieden als Noord- en Zuid-Holland ergeren zich daaraan juist het meest.

Gerelateerde artikelen