Nieuws25 apr '14 14:48

'Nog een Nederlandse bisschop schuldig aan seksueel misbruik'

Auteur: Bram van Dijk

De Volkskrant meldt dat naast de Nederlandse bisschop Jo Gijsen ook de hulpbisschop Jan Niënhaus zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van jonge jongens.

De klachtencommissie van het Meldpunt misbruik RKK heeft vier klachten tegen Jan Niënhaus, voormalig hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en titulair bisschop van Benda, gegrond verklaard.

Al twee jaar bekend
Het aartsbisdom Utrecht, waar Niënhaus hulpbisschop was, heeft het misbruik bevestigd aan de Volkskrant. Het aartsbisdom was al zeker twee jaar op de hoogte en heeft het stilgehouden. Niënhaus is in 2000 overleden.

Gerelateerde artikelen