Nieuws9 feb '12 08:20

Wientjes wil akkoord over algehele nullijn

Auteur: Anne-Greet Haars

Het is hoog tijd voor een nationaal akkoord over een nullijn voor iedereen. Hiervoor pleit Bernard Wientjes donderdag in een ingezonden brief in Trouw.

Volgens Wientjes zou het van grote verantwoordelijkheid getuigen "als de verlamde FNV-bonden de vakbondsrijen in dit zware economische tij zouden sluiten en samen met andere maatschappelijke spelers kiezen voor een solidair akkoord waarbij overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen op nul worden gezet''.

Levert geld op
Dat verdeelt volgens hem niet alleen de pijn, maar levert onmiddellijk ook veel geld op. "En maakt het mogelijk over te gaan tot echt noodzakelijke hervormingen en niet terecht te komen in weinig productief bekvechten over kortetermijnbezuinigingen'', aldus de werkgeversvoorman.

'Agenda 2012'
De nullijn zou volgens hem deel moeten uitmaken van een 'agenda 2012' om Nederland economisch krachtig te laten blijven. Het parlement moet de redding van de euro voluit blijven steunen, vindt hij. Daarvoor zijn ook hier, net als in Griekenland en Spanje, extra bezuinigingen nodig. "Maar wel op een manier die onze bedrijven en economie niet schaadt.''

Gerelateerde artikelen