Nieuws16 aug '13 11:01

'Probleem vergrijzing Nederland valt mee'

Auteur: BNR Webredactie

De stijgende levensverwachting van mensen en de toename van het aantal ouderen met chronische ziektes en gebreken hebben niet zo'n grote invloed op de kosten van de zorg als vaak wordt aangenomen.

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO zullen de zorgkosten per hoofd van de bevolking in Nederland de komende decennia slechts beperkt stijgen (maximaal een procent per jaar). Rond 2060 zal de groei zelfs helemaal stilvallen, schrijft de VN-instantie deze week in een rapport.

Mensen verbruiken door de bank genomen de meeste zorgkosten in hun laatste levensjaar, stellen de onderzoekers. Dan worden er vaak allerlei behandelingen uit de kast getrokken om het moment van overlijden uit te stellen of zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. De ervaring leert echter, zo staat in het rapport, dat wanneer mensen ouder dan een jaar of 80 zijn, in het jaar voor hun dood vaak minder medische kosten worden gemaakt dan wanneer iemand jonger is.

Naar verwachting zal de Nederlandse bevolking door aanwas van nieuwe generaties rond 2060 ook weer wat verjongen, is de verwachting. Daarnaast moet de invloed van technische ontwikkelingen niet worden vergeten.

Dat neemt niet weg dat landen als Nederland zich wel moeten aanpassen aan de vergrijzing van hun samenleving, benadrukt de WHO. De komende jaren moet een relatief kleine groep werkenden de zorgkosten opvangen van een omvangrijke oudere generatie. Zorginstellingen moeten zich daarom beter aanpassen aan de specifieke behoeftes van bejaarden en er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor senioren om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen