Nieuws26 apr '12 17:40Aangepast op 26 apr '12 20:27

De maatregelen in het akkoord

Auteur: Bart Tuinman

De bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking worden teruggedraaid, de nullijn voor ambtenaren komt wel en er komt een vergroening van het belastingstelsel.

- De AOW gaat met 1 maand omhoog in 2013, daarna gaat het in een hoger tempo omhoog.

- Ook wordt de arbeidsmarkt onder handen genomen. De duur van de WW moet de eerste zes maanden door de werkgever worden betaald.

- Het ontslagrecht wordt toch versoepeld, maar die maatregel moet nog uitgewerkt worden. En er komt geen sociaal leenstelsel.

- De accijnzen op alcohol, frisdranken en tabak gaan omhoog. Dit moet ruim 600 miljoen opleveren.

- Ook komt er een nullijn voor ambtenaren (met uitzondering van werknemers in de zorg en mensen met een uitkering).

- De 9 euro eigen bijdrage wordt geschrapt. Er wordt 1 miljard euro bezuinigd in de zorg door een nieuw systeem van eigen bijdragen en eigen risico's waarbij de lage inkomens worden ontzien.

- De overdrachtsbelasting gaat voor mensen die een huis gaan kopen naar 2 procent. Dat was eerst 6 procent.

- Bezuinigingen op passend onderwijs en het persoonsgebonden budget worden teruggedraaid. Er komt 200 miljoen euro extra voor natuur

- Verder gaat het hoge BTW-tarief naar 21 procent. De overdrachtsbelasting blijft 2 procent en de onbelaste reiskostenvergoeding wordt uitgekleed.

- De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft

- De in het Catshuis geplande bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking (750 miljoen euro) is van tafel.

- Er komt een werkgeversheffing voor hogere inkomens die 500 miljoen euro moet opbrengen.

- Nieuwe aflossingsvrije hypotheken (dat zijn ook de spaarhypotheken) komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De huren worden marktconform.

- De huidige belastingschijven blijven intact.

- Er komt een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales.

- Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer de over weg zwaarder wordt belast

- De btw op podiumkunsten gaat weer terug van 19 naar 6 procent

- De verhoging van de griffierechten wordt teruggedraaid

- De btw op zonnepanelen gaat omlaag naar 6 procent

 

Klik links voor de PDF met het hele stabiliteitsprogramma

Gerelateerde artikelen