Nieuws26 apr '12 15:37Aangepast op 27 apr '12 01:10

Akkoord over begroting

Auteur: Anne-Greet Haars

Er is een akkoord tussen VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 over de bezuinigingen. Volg op deze liveblog alle ontwikkelingen.

Klik hier om te luisteren naar het laatste nieuws over de politieke crisis in Den Haag.

- Er is een principeakkoord over de bezuinigingen. VVD, CDA, D66, Groenlinks en ChristenUnie zijn het met minister De Jager eens geworden over een pakket aan maatregelen.

- De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn akkoord met het pakket. Dat betekent dat er een kamermeerderheid is.

- PvdA doet niet mee met het akkoord, ondanks een bemiddelings-poging van Sap.

- Het debat over het akkoord begint om 20.30 uur.

- Vanavond is op BNR een speciale uitzending te horen over het debat en het principe-akkoord. Meer informatie volgt snel.
----------------------------------------------------------------------

21:59 | De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel (MHP) is zeer ontevreden over het akkoord: "De Kunduzcoalitie haalt fundamentele zekerheden en rechten bij werknemers weg, zonder enig maatschappelijk draagvlak."

21:51 | Milieudefensie is blij met het begrotingsakkoord: "Anderhalf jaar aan afbraakbeleid op natuur en milieu wordt in twee dagen grotendeels teruggedraaid en er worden ook nog eens concrete stappen vooruit gezet."

21:42 | Detailhandel Nederland vindt dat de verhoging van de btw niet door moet gaan. "Dit schaadt de motor van de economie. Hogere prijzen leiden tot minder aankopen, lagere omzet en daarmee minder werkgelegenheid. Niemand wint hiermee."

21:41 | FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft geen goed woord over voor het bezuinigingspakket van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. "Met dit pakket aan maatregelen van kennelijk richting de 14 miljard euro bezuinigt deze gelegenheidscoalitie in anderhalve dag Nederland kapot."

21:40 | Natuurmonumenten is tevreden dat er 200 miljoen euro voor natuur wordt vrijgemaakt. "Met het akkoord gaat een deel van de onevenredig forse bezuinigingsplannen van staatssecretaris Bleker van tafel."

21:32 | Pechtold en Van der Staaij botsen tijdens begrotingsdebat. Van der Staaij was verbolgen dat Pechtold geen interesse had in de steun van zijn partij. "Ik had er geen behoefte aan om twee zetels extra veilig te stellen'', aldus Pechtold. Van der Staaij noemde de D66-leider 'een man van de democratie en de transparantie die vandaag lelijk door de mand is gevallen."

21:28
| De SP kon onmogelijk instemmen met het resultaat. Dit zei partijleider Roemer vanavond. De SP kan volgens Roemer best leven met een paar voorstellen in het akkoord over de bezuinigingen. De SP is onder andere tegen de verhoging van de btw en de hogere pensioenleeftijd.

21:22
| CNV Onderwijs is 'dolblij als de bezuiniging op passend onderwijs van tafel gaat'. "We zijn echter teleurgesteld over de tweejarige nullijn die op tafel ligt. Het onderwijspersoneel staat al twee jaar op nul."

21:19
| Nederlandse Orde van Advocaten: "Wij zijn er heel blij mee dat de verhoging van de griffierechten van de baan is. De verhoging was een brug te ver. Nu blijft de rechter voor iedereen toegankelijk.''

21:11
| Het CDA verwijt de PvdA dat zij niet thuis gaf toen het er op aankwam om het de afgelopen tijd eens te worden over een begroting voor 2013. Die verdedigde door te zeggen dat hij weigerde 'bij het kruisje te tekenen voor een akkoord dat slecht is voor Nederland'.

21:09 | Vervoerdersorganisaties TLN en EVO: ,,Wij zijn er bepaald niet blij mee dat het eurovignet duurder wordt. Alleen het wegvervoer wordt aangepakt. Onze sector is er juist een die het heel zwaar heeft en geen enkele lastenverzwaring kan gebruiken.''

20:49 | Samsom noemt akkoord 'een valse start voor Nederland. Hij sprak van een bewuste aanval op de overlegeconomie, omdat de partijen het pensioenakkoord opblazen. "Het nieuwe pakket is 90 procent een voortzetting van een rechts regeerakkoord, aangevuld met akelige maatregelen uit het Catshuispakket.''

20:45 | De Woonbond: "Het marktconform maken van de huren treft de mensen met lagere en modale inkomens. In steden als Amsterdam en Utrecht wordt voor hen het wonen binnen de ring onbetaalbaar, voor hen is daar geen ruimte meer.''

20:41 | Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie Universiteit van Tilburg geeft dit akkoord een ruimte voldoende: "In 48 uur is er een hele prestatie geleverd. Het Catshuisakkoord kreeg van mij maar een 3 of een 4, maar dit is een 6 of een 7."

20:41 | Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) juicht via voorzitter Erwin van Lambaart toe dat de btw op podiumkunsten weer teruggaat van 19 naar 6 procent. "Dank voor steun en inzicht D66, GroenLinks en ChristenUnie en VVD/CDA. Geeft sector nodige beetje lucht."

20:40
| Geert Wilders zegt in een reactie dat Henk en Ingrid een forse poot is uitgedraaid, "op bevel van Brussel. FC Kunduz is FC Knudde."

20:33
| Marc Rutte noemt het akkoord een fantastisch resultaat. Rutte gaf 'alle complimenten' aan minister Jan Kees de Jager van Financiën en de vijf fracties.

20:27 | De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties reageren opgelucht op het uitblijven van verdere bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. "Nederland laat hiermee zien dat het zich bewust is van zijn internationale verantwoordelijkheid."

20:24 | De ouderenbond ANBO is blij met de terugkeer van het persoonsgebonden budget (pgb) en met het terugdraaien van de 9 euro per recept-regel. Het tornen aan het pensioenakkoord noemen zij onacceptabel.

20:19 | De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog. Daarna stijgt hij in stappen, tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is. In 2024 wordt dat 67 jaar.

20:16
| De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is blij dat de overdrachtsbelasting op 2 procent blijft. De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken zat er volgens de vereniging 'aan te komen'.

20:16
| De Jager zegt dat hij met een gerust hart naar Brussel gaat: Hij prees de partijen die de deal overeenkwamen. Zij hebben volgens de bewindsman het landsbelang vooropgesteld en niet het partijbelang.

20:16
| Abvakabo FNV noemt het akkoord dramatisch. De cijfers van het Centraal Planbureau tonen aan dat de nullijn voor ambtenaren geen structurele bezuiniging is. De vakbond is ook tegen de snellere verhoging van de AOW en een btw-verhoging.

20:07
| De fractievoorzitters zijn blij met het akkoord.

19:47 | Jaap Smit, voorzitter CNV: "Ik ben verrast door de voortvarendheid van de Kamer, maar in het pakket staat wel een aantal zaken met nare gevolgen voor nogal wat mensen, zoals het openbreken van het pensioenakkoord.''

19:30 | Lees hier alle maatregelen van het pakket.

19:06 | De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het bezuinigingspakket van VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 "moedig en goed voor Nederland''. Dat hebben ze donderdag in een eerste reactie laten weten.

"De Nederlandse politiek laat zich hier van zijn beste kant zien door zich in moeilijke tijden te verenigen.'' De maatregelen zorgen voor herstel van de financiële stabiliteit van Nederland en dragen bij tot herstel van het internationale imago van ons land. Bovendien komen er hervormingen in de woningmarkt en de arbeidsmarkt. De pijn wordt verdeeld, waarbij ook de ondernemers hun aandeel moeten leveren.

18:56 | Het debat over de miljardenbezuinigingen is donderdag opnieuw uitgesteld op verzoek van een aantal fracties. Het debat begint nu om 20.30 uur, zo heeft de griffie van de Tweede Kamer gemeld.

Ook premier Mark Rutte is bij het debat aanwezig, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Het tijdstip van het debat is al drie keer verschoven in verband met allerlei overleggen die de fracties intern en onderling voeren.

18:44 | De fractie van GroenLinks heeft zich unaniem achter het bezuinigings- en hervormingsakkoord voor 2013 geschaard.

Sap zei dat 1,1 miljard euro aan bezuinigingen uit het oude regeerakkoord van 18 miljard aan bezuinigingen wordt geschrapt. Dat slaat onder meer op het persoonsgebonden budget, natuur en het passend onderwijs.

Sap meldde verder dat er 1 miljard bezuinigd wordt in de zorg door een nieuw systeem van eigen bijdragen en eigen risico's waarbij de lage inkomens worden ontzien. Ook komt er volgens haar een werkgeversheffing voor hogere inkomens die 500 miljoen euro zal opbrengen.

18:32 | "Het is een pakket waar rechts z'n vingers bij af kan likken, dus ik begrijp niet waarom Sap hier mee instemt", zegt Ronald Plasterk (PvdA) op BNR.

“Wij zijn ook nu bereid om mee te denken. Het kan veel beter en dat zullen we de komende maanden merken. Het is nu aan de kiezer", aldus Plasterk

18:30 | "Er ging een applaus op in de zaal waar de GroenLinks fractie aan het vergaderen was. Het lag natuurlijk het moeilijkst bij GroenLinks, om als enige linkse partij hier aan mee te doen", legt BNR's Hans Verbeek uit.

18:22 | En ook de fractie van GroenLinks is akkoord. Maar volgens Sap doet het wel "pijn". Dat betekent dat er een meerderheid is.

18:15 | Arie Slob twittert: "Vermoeidheid slaat wat toe. Straks verder met CDA, VVD, D66 en GL. Daarna debat TK. Nu even eten."

18:00 | DE NOS meldt dat de SGP "ontzettend positief" is over het akkoord. De kans is groot dat de SGP het akkoord zal steunen.

17:57 | Het fractie overleg tussen de vijf partijen is verschoven naar 19.00 uur. De fractie van GroenLinks vergadert nog.

17:51 | Philip van Praag (politicoloog) op BNR: “Ik zie een groot deel van dit akkoord niet gerealiseerd worden. Want voor veel maatregelen moeten er wetswijzigingen komen, daar stemt een nieuw kabinet over en het is nog afwachten of deze partijen dan nog een meerderheid hebben.”

17:48 | De Europese Commissie noemt het hoopgevend dat CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66 overeenstemming hebben bereikt over een begrotingsplan. "Het is bemoedigend te zien dat de meeste politieke partijen de noodzaak inzien om de Nederlandse begrotingssituatie op een duurzame manier aan te pakken'', aldus een woordvoerder van Europees Commissaris Olli Rehn.

De zegsman herhaalde dat begrotingsdisicpline niet door Brussel wordt opgelegd, maar door de lidstaten zelf werd afgesproken. ,,Het is essentieel voor het belang van de Nederlanders.''

17:42 | Klik hier om de maatregelen in het akkoord te lezen. 

17:40 | Willem Vermeend (PvdA) op BNR over dat de PvdA niet mee doet met het akkoord: "Wat er ook gebeurt, je gaat altijd aan tafel te zitten. Als grootste oppositiepartij hoor je er gewoon bij te zitten."

MKB-voorzitter Biesheuvel is opgelucht: "Ik ben blij dat politici nu hun verantwoordelijkheid nemen."

17:37 | Van Haersma Buma op BNR: "Een aantal partijen is niet bereid tot concessies. Het doel op korte termijn is om onze solide reputatie te behouden. Ik vind het doodzonde dat de PvdA niet meedoet, maar je moet wel durven.”

17:35 | BNR's Hans Verbeek: "De fractie van GroenLinks is nog in overleg."

17:19 | Ondertussen wordt er op BNR uitgebreid gepraat over het akkoord. Econoom Sweder van Wijnbergen: "Het pakket zal goed vallen in Brussel. Er worden knelpunten weggehaald."

"Een nieuwe regering kan alles weer anders doen maar dat is niet erg. De kiezer kan zich hier later over uitspreken."

17:16 | Ook de fractie van de ChristenUnie heeft ingestemd met het principeakkoord dat de fractievoorzitters van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie donderdag sloten. Alleen de fractie van GroenLinks moet nu nog instemmen.

17:14 | De fractievoorzitters van de vijf partijen komen om 17.45 uur weer bijeen. Ze gaan elkaar vertellen wat de fracties van het principeakkoord vinden dat eerder op de dag werd gesloten.

17:12 | Na de fracties van het CDA en de VVD is nu ook D66 akkoord met het principe-akkoord dat de fractievoorzitters sloten.

17:08 | Ook de VVD-fractie is akkoord met begrotingspakket, zegt fractievoorzitter Stef Blok.

17:07 | De PvdA vindt dat er geen balans zit in het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gesloten. "Het is een akkoord waarin de pijn niet eerlijk wordt verdeeld'', zei Samsom.

Volgens Samsom wordt in het pakket van de vijf partijen de btw verhoogd, is er een nullijn voor agenten en gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog dan was afgesproken. "Er is jaren over gedaan over een akkoord voor een hogere pensioenleeftijd en nu wordt dat in één week opgeblazen'', zei hij.

17:01 | De CDA-fractie stemt in met het princip-eakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben bereikt. Dat zei CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. "Ik heb mijn fractie bijgepraat en ik kan terug met een akkoord van de CDA-fractie op wat er tot nu toe besproken is.''

16:55 | De PvdA is te laat om mee te doen met het principeakkoord dat nu op tafel ligt. Dat zei Jolande Sap na haar overleg met PvdA-fractievoorzitter Samsom. "Hij wil meedoen, maar hij is te laat en dat betreur ik zeer''', zei Sap. Het principeakkoord ligt er nu en daar gaan de fracties zich nu over beraden, aldus Sap.

Op de vraag of de PvdA te laat had bewogen, antwoordde Sap dat je dat zou kunnen concluderen. Maar er kan volgens haar altijd nog iets door het Kamerdebat veranderen.

16:45 | De PvdA doet "op dit moment'' niet mee met bezuinigingen in 2013 waarover VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie het in principe eens zijn.

"Ik denk met recht en rede, maar ik ken het akkoord niet'', zei Samsom. Hij is alleen bereid mee te doen als de pijn eerlijk wordt verdeeld en niet alleen wordt afgewenteld op de lage- en middeninkomens. Samsom krijgt nu weer bezoek van GroenLinks-leider Jolande Sap die hem graag bij het akkoord wil betrekken.

16:40 | Verschillende bezuinigingen op het gebied van het persoonsgebonden budget, natuur en passend onderwijs zijn van tafel. Dat zei GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap.

Voordat dat ze weer naar de kamer van PvdA-leider Diederik Samsom vertrok, zei ze: "Ik zou het heel belangrijk vinden dat hij meedoet.’’

16:38 | Jolande Sap (GL) zit bij nu bij PvdA om te proberen die partij erbij te betrekken. “Volgens mij kan het”, zei Ineke van Gent van GroenLinks.

16:36 | De Jager kan geen mededelingen doen over de PvdA, zei hij wandelend tegen BNR's verslaggever Hans Verbeek.

16:25 | RTL meldt de eerste details van het akkoord: Nullijn ambtenaren, exclusief zorg en exclusief uitkeringen / Reiskostenforfait conform Catshuis-akkoord (1,2 miljard) / Hoge BTW-tarief met 2 procent omhoog.

16:20 | De Jager is weer weg bij de PvdA.

16:15 | Stef Blok, fractieleider van de VVD: "We zijn een eind gekomen en ik ga nu met mijn fractie spreken.''

15:40 | Inmiddels is de Jager zelf naar de PvdA-fractieleider Samsom gegaan om te spreken over de bezuinigingen. Samsom werd eerder niet uitgenodigd voor het overleg met de Kunduz-coalitie, waar de PvdA-leider verbaasd en teleurgesteld over was.

“Waarschijnlijk krijgt de PvdA op dit moment de mogelijkheid om aan te haken en te ondertekenen”, legt BNR’s politiek verslaggever Hugo Reitsma uit.

15:40 | Volgens fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie en Alexander Pechtold van D66 is er een akkoord tussen het kabinet en de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66

Pechtold en Slob meldden na afloop van overleg tussen de vijf fracties en minister Jan Kees de Jager dat er een deal ligt die ze gaan verdedigen in hun fracties. Ook GroenLinks-leider Jolande Sap noemde het principeakkoord "goed genoeg'' om aan haar fractie voor te leggen.

15:30 | Minister Jan Kees de Jager van Financiën sprak al van een constructief overleg. De Europese begrotingsnorm van 3 procent is volgens hem "in zicht''.

15:15 | Het Tweede Kamerdebat is inmiddels uitgesteld naar 19:30 uur. Het wachten is op de brief van het kabinet waarin de bezuinigingsvoorstellen voor 2013 staan beschreven.

13:45 | Het kabinet zal in de ministerraad van 27 april 2012 de stand van zaken ten aanzien van het dossier Hedwigepolder bespreken. Dezelfde dag zal staatssecretaris Bleker de Kamer per brief over de uitkomst informeren.

13:30 | Bernard Wientjes,  voorzitter van VNO-NCW, zegt op BNR dat hij de kiesdrempel wil verlagen. “Een kiesdrempel helpt om de versplintering van het politieke landschap tegen te gaan.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen