Nieuws28 aug '13 07:29

'Nederland kan met energieakkoord aanhaken bij de rest van Europa'

Auteur: Harmen Simon Teunis

Het kersverse energieakkoord moet 15.000 banen en talloze bedrijfsopdrachten opleveren. De milieubeweging, het bedrijfsleven en de vakbonden hebben harde afspraken gemaakt voor de komende jaren.

Teun Bokhoven was een van de onderhandelaars. Hij deed dat namens de Duurzame Energie Koepel die de belangen behartigt van veel bedrijven in de duurzame energie sector. Hij denkt dat het akkoord een stap voorwaarts is. "Wij zien nu duidelijk weer een beweging om aan te haken bij de rest van Europa."

Nederland bungelt nu nog onderaan in Europa waar het de productie van duurzame energie betreft. Het akkoord moet als gevolg hebben dat Nederland niet langer het slechtste jongetje van de klas is. En Bokhoven is daar optimistisch over. "Het verschil ten opzichte van de andere doelstellingen die we de laatste jaren in het Nederlandse beleid hebben gezien, is dat deze doelstellingen  ook toegerust zijn met voldoende maatregelen en middelen om de beweging mogelijk te maken en de verduurzaming van onze energievoorziening echt ter hand te nemen."

De kern van het akkoord is dat de doelstellingen over een langere termijn zijn vastgelegd. "We hebben heel veel wisselend beleid. En met dit akkoord is voor de komende tien jaar een hele routekaart vastgelegd voor wat er met alle verschillende technologieën en de kansen die we hebben in dit land, hoe we per technologie die mogelijkheden kunnen benutten. We kunnen nu ook serieus en structureel de uitrol van duurzame energie inbedden. Dat is het grote verschil tussen wat dit akkoord brengt ten opzichte van het verleden."

15.000 banen
De 15.000 banen die het akkoord moet opleveren, gaan we onder meer terug zien in de energiebesparing. Daarbij valt te denken aan het isoleren van woningen en gebouwen. "Maar ook in een heel groot deel in de verduurzaming van de energievoorziening. Denk aan wind op zee. Onze offshore industrie gaat daar goed op aanhaken. Denk aan wind op land maar ook aan biomassa en zonne-energie. Een tot twee miljoen woningen krijgen waarschijnlijk duurzame energie voorzieningen. Op allerlei manieren gaat er heel veel bedrijvigheid ontstaan om ervoor te zorgen dat we die verduurzaming gaan realiseren."

Bokhoven heeft goede hoop dat over een tiental jaren in retroperspectief gezegd kan worden dat dit akkoord de grote sprong voorwaarts was. "Ik mag het hopen maar ik denk het ook wel. Het wordt ook wel tijd. Ik denk niet dat we het in dit land langer hadden kunnen uitstellen. We hebben natuurlijk in heel Europa een opgave om onze energievoorziening geleidelijk aan minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en import. We zullen daar ook in Nederland in mee moeten gaan. [...] Het is beduidend meer dan wat we in de afgelopen decennia hebben bereikt in dit land. Ik ben er optimistisch over.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen