Nieuws9 sep '14 12:09

'Waar conflicten zijn, is geen duurzame voedselzekerheid'

Auteur: Karlijn Meinders

Gerda Verburg, oud minister van Landbouw voor het CDA, is nu de Nederlandse vertegenwoordiger bij de FAO, de wereldvoedselorganisatie. Met Paul van Liempt sprak ze over voedelzekerheid en voedselbewustzijn.

Recent kwam haar naam ter sprake toen honderden q-koortsslachtoffers een claim indienden bij de overheid. De uitbraak van de koorts in 2007 zou de schuld zijn van de regering. Verburg zou op de hoogte zijn geweest van de situatie en had beter moeten handelen. "Onzin", zegt ze tegen Paul van Liempt op BNR. "Ik was nergens van op de hoogte en het is op het moment absoluut niet mijn verantwoordelijkheid."

Voedselzekerheid
Waar ze zich wel verantwoordelijk voor voelt is het verbeteren van voedselzekerheid. "Waar conflicten zijn, daar kan geen duurzame voedselzekerheid zijn. Boeren gaan niet zaaien als ze niet zeker weten dat ze kunnen oogsten. We zien momenteel dat de situatie door de onrust in de wereld ook op dat gebied verslechtert. Wereldwijd is het aantal hongerige mensen dalende, maar dit gaat niet snel genoeg. Er zijn nog 840 miljoen mensen die met honger naar bed gaan en 2 miljard ondervoede mensen, die niet de juiste samenstelling binnenkrijgen."

Maar ook juist in de landen waar geen direct gevaar is kan er nog een heleboel anders. "Er is een groeiend aantal mensen met obesitas, meer dan een miljard. Het aantal jongeren met obesitas neemt schrikbarend toe. Mensen zijn de verbinding met voedsel kwijtgeraakt. Ze weten niet meer waar het vandaan komt en wat er in zit. Ik las dat jongeren minder drinken en roken en dat reclamecampagnes daaraan hebben bijgedragen. Ik hoop dat we dat ook kunnen realiseren op het gebied van voedsel."


 

Oplossingsgericht
Volgens Verburg werkt Nederland hard mee aan een oplossing. "We hebben als land veel te bieden op het gebied van landbouw en we zijn duurzaam en innovatief. De universiteit van Wageningen is bijvoorbeeld wereldwijd bekend op het gebied van landbouw en natuur, er zitten uit 122 landen studenten. Ik zie totaal geen protectionisme, ik zie betrokkenheid en investeringen in ontwikkelingslanden. Nederlandse ondernemers zijn in staat samen te werken in landen waar het moeizaam is om oplossingsgericht te zijn. Ze denken na over de langere termijn, en leggen niet de focus op winst."


 

Samenwerken
Met de Committee on World Food Security (CFS) wordt er gekeken wat er door middel van samenwerken kan worden bereikt. "Anders dan in VN-organisaties is niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven (DSM, Unielever), MKB en de voedingssector vertegenwoordigd. We kijken nu bijvoorbeeld naar de toegang van land in ontwikkelingslanden. In Nederland is alles vastgelegd, bijvoorbeeld met huurovereenkomsten en pachtovereenkomsten. Daar komt het voor dat een derde partij een deal maakt met de regering, honderden hectare land opkoopt en vervolgens mensen in eigen land voedsel stuurt, niet mensen in de omgeving. We kijken nu met boeren uit het gebied hoe dat anders kan."

 

Gerelateerde artikelen