Nieuws20 nov '13 10:52Aangepast op 20 nov '13 14:52

'Dreigende uitzetting Dennis staat niet op zich'

Auteur: Thijs Baas

De discussie rond de 8-jarige asielzoeker Dennis uit Utrecht staat niet op zich. Kinderombudsman Marc Dullaert heeft tientallen klachten binnengekregen van kinderen die net buiten het kinderpardon dreigen te vallen.

Het gaat vaak om kinderen die gewoon onder gemeentetoezicht hebben gestaan, zegt Dullaert tegen BNR. "Ze hebben ingeschreven op een school en waren bekend bij de gemeente. Dan vind ik het lastig, want als je onder rijkstoezicht viel en vijf jaar in Nederland blijven, en als je onder gemeentetoezicht valt niét."

Wat Dullaert vooral steekt is dat er zo willekeurig wordt omgesprongen met de rol van de gemeente. "Op het ene moment zijn gemeentes wel heel erg belangrijk en hier zijn ze weer niét belangrijk. Je moet grenzen trekken, ook een vijfjaargrens, maar ik vind het argument gemeente- versus rijkstoezicht een heel procedureel argument. Hier weeg je vanuit het kinderrechtenperspectief duidelijk niet het belang van het kind mee."

Discretionaire bevoegdheid
De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer gepleit voor een ruimer kinderpardon, zodat in ieder geval de 8-jarige Dennis uit Utrecht niet wordt uitgezet. Een formele verruiming is wat Dullaert betreft niet eens nodig. "Teeven heeft een discretionaire bevoegdheid: hij kan bij individuele gevallen zeggen dat een jongen of meisje vanwege de schrijnendheid mag blijven, ondanks dat ze niet binnen de regeling vallen."

Dullaert stuurde vanochtend samen met voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten Jantine Kriens een persbericht uit waarin zij pleiten voor een rechtvaardige uitvoering van het Kinderpardon. "Een belangrijke voorwaarde is dat het kind ten minste vijf jaar in Nederland moeten hebben verbleven en dat hij al die tijd onder toezicht van het Rijk heeft gestaan."

"Een deel van de kinderen is weliswaar al die tijd in Nederland geweest, is soms zelfs hier geboren, en is hier naar school gegaan, maar heeft niet onder het Rijkstoezicht, maar onder het toezicht van gemeenten gestaan. Zij hebben niet alle tijd in de opvanglocaties van het Rijk gewoond, maar bijvoorbeeld ook tijdelijk in een opvanglocatie binnen een gemeenten. De staatssecretaris is van mening dat zij daarmee niet voldoen aan de voorwaarden en dus vallen deze kinderen buiten het kinderpardon."

Opvoedcursussen
Dullaert maakt zich zorgen over het tempo waarmee de decentralisatie in de Nederlandse jeugdzorg wordt doorgevoerd. Hij staat achter de uitgangspunten van de decentralisatie, zoals die zijn  opgenomen in de nieuwe Jeugdwet. "Maar ik maak me ernstig zorgen over het tempo waarin het wordt ingevoerd. Tot nu toe zijn gemeentes verantwoordelijk voor de preventie van kindermishandeling. Daar komt hulp en onderzoek kindermishandeling bij. Veel gemeentes zijn daar op dit moment nog niet op zijn voorbereid.

In een gesprek met de Tweede Kamer-commissie die gaat over de jeugdzorg hoopt Dullaert op 9 december over deze kwesties te kunnen spreken. Ook kindermishandeling zal dan aan de orde komen. En ook daar heeft de kinderombudsman uitgesproken ideeën over. "Vrijwillige opvoedcursussen kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van het aantal mishandelde kinderen. Daarom zou het volgen van zulke cursussen voor stellen veel laagdrempeliger moeten zijn", zegt kinderombudsman Marc Dullaert tegen BNR.

"Ik kan me voorstellen dat stellen in Nederland een opvoedcursus gaan volgen. In Scandinavische landen is dat heel normaal en vinden mensen dat heel erg leuk. Verplichten moet het niet zijn, want dan wordt het een soort staatsopvoeding. Ik wil wel onder de aandacht brengen hoe goed dat in Scandinavische landen werkt, waar een beduidend lager aantal mishandelde kinderen is."

Gerelateerde artikelen