Nieuws28 feb '14 11:59Aangepast op 28 feb '14 17:35

'Snel afspraken over plaatsing zedendelinquenten'

Auteur: Melvin Captein

Er komen nog dit jaar afspraken voor de opvang van zedendelinquenten door gemeenten, verwacht landelijk hoofdadvocaat generaal Han Moraal. Burgemeesters zelf waarschuwen dat algemene protocollen hun doel voorbij schieten.

De afspraken zouden moeten voorkomen dat burgemeesters zedendelinquenten weigeren die zich in hun gemeenten willen vestigen, legde Moraal gisteravond na een extra raadsdebat in Leiden uit. De bijeenkomkst was georganiseerd naar aanleiding van burgemeester Henri Lenferinks beslissing om de veroordeelde pedoseksueel Benno L. in zijn stad toe te laten. De burgemeester ontving bijna unaniem de steun van de gemeenteraad voor zijn actie.

Protocollen
Moraal juichte deze support toe, maar benadrukte vooral dat er in de toekomst protocollen moeten komen voor dergelijke scenario's. "Het is fijn dat de gemeente de burgemeester steunt en dat Leiden Benno L. heeft willen huisvesten. Maar daarmee zijn we niet van het landelijke probleem af. Daarvoor moeten het Openbaar Ministerie, de reclassering en gemeenten om tafel. We moeten een procedureafspraak creëren en de randvoorwaarden daarvoor overeenkomen. Dan weten we in de toekomst hoe we met dit soort gevallen moeten omgaan."

De Rijksoverheid moet volgens Moraal niet de initiatiefnemer zijn in deze kwestie. "Ik vind het iets dat je vooral lokaal moet oplossen. Het is een probleem voor het OM en de reclassering om iemand lokaal gehuisvest te krijgen, en een probleem voor burgemeesters om ervoor te zorgen dat ze huisvesting kunnen bieden. Zij moeten er samen uitkomen."

Speelruimte
Volgens Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing bij het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, staan burgemeesters  open voor het overleg met het OM en reclassering. "Maar voor echte regelgeving is het onderwerp misschien wat te complex. We moeten eerder denken aan het nemen van beslissingen op basis van eerdere bestuurlijke ervaringen."

Iedere situatie is volgens Jong anders en moet dan ook individueel beoordeeld worden. "Werkt een pedoseksueel mee of verzet hij zich juist? Wonen er slachtoffers nabij de plaats waar hij gaat wonen? Dat soort zaken spelen allemaal een rol. Het komen tot echte protocollen is daardoor lastig."

Lenferink nam de beslissing om Benno L. tot Leiden toe te laten alleen, en informeerde het publiek niet. Jong vindt niet dat burgemeesters dit in de toekomst per definitie wel zouden moeten doen. "Daarin moeten burgemeesters hun eigen inschatting kunnen maken. Die speelruimte moet blijven."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen