Nieuws27 okt '12 08:26

Regelmatig een boete? houd de mat in de gaten

Auteur: Fleur de Bruijn

Wie regelmatig een boete op zijn mat vindt, kan binnenkort een extra brief verwachten. Justitie gaat notoire overtreders duidelijk maken dat hun rijbewijs in het geding is.

Minister Ivo Opstelten van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer gemeld dat deze verkeershufters een brief krijgen van de politie, waarin staat dat ze in beeld zijn en het risico lopen hun rijbewijs kwijt te raken.

Veelpleger
Volgens Justitie is een automobilist een veelpleger als deze meer dan tien boetes op zijn naam heeft staan voor ernstige overtredingen als rechts inhalen, door rood rijden en bumperkleven.

Van de bijna 1000 kentekenhouders die in 2011 meer dan tien beschikkingen op hun naam hadden staan, waren er 873 die tussen de tien en 20 bekeuringen ontvingen voor een zwaardere verkeersovertreding. Er zijn 51 personen met 20 tot 30 overtredingen, tien personen met 30 tot 40 van dit soort overtredingen op hun naam en bij negen zijn er meer dan 40 geregistreerd, aldus Opstelten.

Het Centraal Justitieel Incassobureau bracht de top 1000 in kaart.

Stevig aanpakken
“De cijfers laten zien dat er een groep weggebruikers is die zich weinig gelegen laat liggen aan de verkeersregels. Deze groep wil ik stevig aanpakken’’, aldus Opstelten. Een gewone boete vindt de minister niet meer genoeg voor deze hardleerse automobilisten. In het vervolg zal de officier van justitie bepalen hoe een overtreding wordt bestraft en kan er ook een rijverbod worden opgelegd.

Verder wordt in elke regio een top tien gemaakt worden van stelselmatige verkeersovertreders. In deze lijsten zullen alle overtredingen worden meegenomen in plaats van alleen de zwaardere.

ANWB heel blij
Een woordvoerder liet zaterdag weten dat de organisatie  'heel blij' is dat verkeershufters worden gedreigd met het afnemen van hun rijbewijs. Toch denkt de ANWB dat er nog scherper op deze veelplegers gelet kan worden. Toch denkt de ANWB dat er nog scherper op deze veelplegers gelet kan worden.

"Opstelten heeft het nu over veelplegers als mensen meer dan tien zware overtredingen op hun naam hebben staan. Maar je zou er ook aan kunnen denken om iemand na vijf overtredingen al een brief te sturen met een waarschuwing", aldus de ANWB-woordvoerder.

Dans ontsprongen
Bovendien zou onderzocht kunnen worden of mensen die zich slecht gedragen in het verkeer zich elders in de maatschappij ook als een hufter gedragen. "Asociaal gedrag beperkt zich niet alleen tot het verkeer."

De ANWB zegt dat ze de kwestie van de veelplegers bij Justitie heeft aangekaart naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat deze chauffeurs de dans ontsprongen. Dat kwam doordat er bij het Centraal Justitieel Incassobureau, het bureau dat boetes int, niet op het aantal boetes per persoon werd gelet, aldus de zegsman

VVN: cursus helpt niet
Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat het afpakken van het rijbewijs de enige manier is om veelplegers in het verkeer aan te pakken. Dat heeft een woordvoerster gezegd. VVN: "Dit is een groep mensen die zich nergens wat van aantrekt. Een cursus helpt niet bij hen. Het rijbewijs afpakken of daarmee dreigen is de enige manier.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen