Nieuws23 apr '14 10:06Aangepast op 23 apr '14 11:21

Vitens: wijs gebieden aan exclusief voor waterwinning

Auteur: Bram van Dijk

Vitens wil dat de overheid gebieden als Flevoland en de Sallandse Heuvelrug benoemt tot 'blauwe graanschuren', waardoor de kwaliteit van drinkwater de komende honderd jaar gegarandeerd kan worden.

Dat zegt Lieve Declercq, directievoorzitter van waterbedrijf Vitens tegen Paul van Liempt. "Wij maken ons erg zorgen over economisering van de ondergrond. Je ziet dat deze ondergrond steeds vaker gebruikt wordt voor zaken als CO2-opslag en schaliegasboringen. Deze staan in relatie tot het grondwater."

Reserveringen
Ze pleit voor 'strategische reserveringen'. "Leg blauwe graanschuren aan voor de komende generaties en benoem een aantal gebieden tot boringsvrijezones en verbiedt andere belemmerende activiteiten. Zodat je weet dat we daar, ook over honderd jaar, het allerzuiverste bronwater tot onze beschikking hebben."

Heuvelrug
Declercq heeft ook al gebieden in gedachten die exclusief moeten worden gereserveerd voor waterwinning. "Denk hierbij aan gebieden als Flevoland, de Sallandse Heuvelrug, de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en diepe grondwaterlagen in Friesland. Benoem water tot nationaal belang, waardoor het de prioriteit krijgt boven economische voordelen."

Gerelateerde artikelen