Nieuws9 dec '11 15:06Aangepast op 9 dec '11 17:11

Rutte: Sluitstuk invoering euro

Auteur: BNR Webredactie

De afspraken zijn keihard en, nee, er komt geen referendum over. Dat zegt premier Mark Rutte na afloop van de EU-top die de euro zou moeten redden. De premier is tevreden over het bereikte akkoord, ondanks het feit dat de Britten niet mee doen.

Het Verenigd Koninkrijk is het enige land dat het verdrag niet zal tekenen. Maar Rutte telt zijn zegeningen: "We hebben hiermee zeer belangrijke stappen vooruit gezet."

City
Volgens Rutte stelden de Britten eisen die voor Nederland niet verantwoord waren, over vèrgaande bevoegdheden voor de City of London, het Engelse financiële centrum. Dat zou de concurrentiepositie van de Nederlandse financiële sector hebben geschaad.

Automatische sancties
Tijdens de top is onder meer besloten dat er automatische sancties komen voor landen die zich niet aan de begrotingsregels houden. Volgens Rutte zijn de afspraken "keihard".Landen kunnen alleen nog onder Europese sancties uitkomen als zij een overgrote meerderheid van de andere landen meekrijgen.

Referendum
Rutte vindt een referendum over het nieuwe Europese begrotingsverdrag niet nodig. Volgens hem bestaat het pact over begrotingsdiscipline niet uit nieuwe afspraken.

"Het is het sluitstuk van de invoering van de euro'', aldus Rutte, "eindelijk regelen we wat we in het begin niet hebben geregeld.''

Onafhankelijk iemand
Ook minister Jan-Kees de Jager (Financiën) is blij met de afspraken. Dat landen totaal ontsporen, kan volgens hem nu niet meer vóórkomen. Volgens hem moet nog worden bekeken wie de nieuwe regels gaat handhaven. Nederland dringt aan op een "onafhankelijk iemand'', aldus De Jager.

Voorleggen
De Jager benadrukte wel dat Europa er nog niet is. Zo moeten de afspraken nog formeel worden vastgelegd en moeten landen de verdragswijziging nog voorleggen aan hun nationale parlementen.

Ook moet de invulling van het noodfonds nog nader worden uitgewerkt. Een kwestie van weken of maanden, denkt hij. "Je kunt niet op één top zo'n hele crisis bedwingen, daar is echt wel iets meer voor nodig'', aldus De Jager.

Geen echte doorbraak
Volgens Guy Verhofstadt, de leider van de Europese liberalen, is er met de afspraken geen echte doorbraak bereikt. "Het is nog geen echte economische en fiscale unie zoals wij nodig hebben."

Hij denkt hierbij aan een ruimere rol voor de ECB en een echte economische regering die beslist over het economische beleid van de lidstaten van de eurozone. Volgens Verhofstadt zijn die stappen niet gezet vanwege onenigheid tussen Duitsland en Frankrijk.

Gerelateerde artikelen