Nieuws8 jul '13 13:49Aangepast op 8 jul '13 14:22

Te klein voor zorgcontract? Ga samenwerken!

Auteur: Thijs Baas

Individuele zorgaanbieders moeten meer onderling samenwerken om boven een omzet van 150.000 euro uit te komen, de grens die steeds meer zorgverzekeraars hanteren voor een contract met zorgaanbieders.

Dat zegt Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht, in BNR Lunchtime. "Één mogelijkheid is dat ze bij elkaar gaan zitten en een grotere zorginstelling maken om boven die grens van 150.000 euro uit te komen."

Kleine zorginstellingen en zelfstandigen kunnen flink in de problemen komen als een groot aantal zorgverzekeraars een omzetgrens van 150 duizend euro gaat hanteren. Honderden banen dreigen verloren te gaan doordat deze kleine zorginstellingen hun contract niet verlengd krijgen.

Langdurige zorg
Mark van Barschot, voorzitter van de branchevereniging kleinschalige zorg, kan zich niet helemaal vinden in de woorden van Wim Groot. "In de langdurige zorg zit de kwaliteit vooral in de beleving door de klant. En die klanttevredenheid ligt bij kleine instellingen en ZZP'ers aanmerkelijk hoger dan bij grote instellingen; ze zijn persoonlijker, sneller, flexibeler en eerder geneigd oplossingen te bieden voor bijzondere situaties."

Vooral de flexibiliteit in de zorg komt in het geding. "Er is een groep klanten voor wie het aanbod eigenlijk nooit past. Kleine bedrijven en zelfstandigen zijn vaak bereid om een stapje meer te doen en zijn vaak in staat om flexibele oplossingen te bieden voor maatwerksituaties. Het gaat om zo'n honderdduizend patiënten, die voor maatwerkoplossingen bij grotere instellingen terecht moeten. Dat betekent in een aantal situaties dat ze die oplossing niet kunnen vinden."

Individuele zorgaanbieders
Volgens Groot zijn het vooral individuele zorgaanbieders die in zwaar weer terecht dreigen te komen. Een beetje druk om samen te werken kan volgens Groot dan ook geen kwaad. "Het gaat hoofdzakelijk om vrijgevestigde psychiaters en psychologen en hier en daar wat kleine oogheelkundige klinieken."

De kans dat deze zorgaanbieders omvallen is volgens hem reëel. "Achmea is de grootste Nederlandse zorgverzekeraar. Als die niet meer wil contracteren, betekent dat dat veel patiënten wegblijven bij zorgaanbieders. Dat kan net het verschil maken tussen het hoofd boven water houden en failliet gaan."

  In de langdurige zorg die verleend wordt vanuit de AWBZ wordt vaak een nog hogere omzetgrens gehanteerd. Menzis hanteert bijvoorbeeld een van vijfduizend uur die je moet leveren. Dus ook daar zie je de beweging dat verzekeraars vaak grote contracten sluiten met grote verzekeraars."

Collegiale toetsing
Samenwerking tussen individuele zorgaanbieders verruimt ook de mogelijkheden voor collegiale toetsing, waardoor kwaliteitszorg op een hoger peil kan komen. "Het is in Nederland altijd mogelijk om naar zo'n zorgaanbieder gaat, maar de verzekeraar vergoedt dan niet alle kosten. Óf je moet naar een andere zorgverzekeraar overstappen die wél iedereen contracteert."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen