Nieuws16 sep '14 13:37Aangepast op 16 sep '14 15:15

"Prinsjesdag wordt dit jaar omgeven door een rouwrand van verdriet"

Auteur: BNR Webredactie

Koning Willem-Alexander sprak zich vandaag in de troonrede in de Ridderzaal uit over vrijheid, veiligheid en welvaart.

"In de zomer van 2014 bleek andermaal dat vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn", begon Koning Willem-Alexander."Prinsjesdag wordt dit jaar omgeven door een rouwrand van verdriet." Hij ging verder in op de ramp met MH17, de onrust in de wereld en de kracht van ons land. "Nederland is weerbaar, bouwend op een lange traditie van vrijheid en samenhorigheid." En hij noemde dat de haat in de rest van de wereld, niet mag overslaan naar onze straten.

Wel moet ook Nederland de verantwoordelijkheid delen voor het aanpakken van de spanningen in de wereld. Relevant voor binnen- en buitenland is "een actief buitenlands beleid, gericht op vrede en veiligheid in landen en regio's waar deze in het gedrang zijn."

Geen bezuinigingen 2015
Op het gebied van economie was de Koning voorzichtig positief. Er zullen komend jaar geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Het herstel van de economie moet voortkomen uit "gezonde overheidsfinanciën, een evenwichtige inkomensverdeling, een houdbaar stelsel van sociale en oudedagsvoorzieningen, een goed functionerende arbeidsmarkt en woningmarkt, een toekomstgericht onderwijsstelsel en betaalbare en toegankelijke zorg."

Werkgelegenheid
"Het grootste zorgpunt van de regering is en blijft de hoge werkloosheid. De overheid blijft zich, samen met de onderwijssector, vakbeweging en bedrijven, inspannen voor scholing en begeleiding van werk naar werk, en voor meer leer-werktrajecten specifiek voor jongeren", zegt Willem-Alexander.

De onnodige regels die ondernemers en particulieren in de weg zitten zullen worden aangepakt. En een hervorming van het belastingstelsel moet op lange termijn zorgen voor een stimulatie van de werkgelegenheid. "Dat laatste kan door de lasten op arbeid te verlagen."

Staten-Generaal
Tegen de Staten-Generaal zei hij afsluitend: "De regering blijft vastberaden werken aan een vitale en weerbare samenleving, economisch herstel en groei van de werkgelegenheid. Het werken aan deze opdracht vindt plaats in een turbulente en onzekere internationale omgeving en in het besef dat vrijheid, veiligheid en welvaart nauw met elkaar verbonden zijn. Ook uw werk zal daar in het nieuwe parlementaire jaar door worden getekend. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen."

Lees de volledige troonrede hier of via de bijlage linksboven

Gerelateerde artikelen