Nieuws29 aug '12 08:16Aangepast op 29 aug '12 08:57

Houd bijstandstrekkers strak!

Auteur: Mijke Hurkx

Bijstandstrekkers mogen niet meer ongewassen, stinkend en onverzorgd naar een sollicitatie gaan. Ze worden dan gekort op hun uitkering. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau helpt dat het beste, zo blijkt uit onderzoek.

Dat is één van de conclusies uit de verkennende studie ‘Verzorgd uit de bijstand. De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsgerechtigden’ die op 29 augustus 2012 verschijnt.

Stok achter de deur?
Klantmanagers leggen de bijstandstrekkers in de praktijk weinig sancties op, blijkt ook uit het onderzoek. De problemen met gedrag, taal en uiterlijk zijn vaak verweven met grotere problemen van hun cliënten, zoals psychische problemen of schulden. Ook vinden de klantmanagers dat het niet hoort bij hun werk. Zij zien zich als helpers en ondersteuners van bijstandsontvangers op zoek naar werk.

Het is nog maar de vraag of beleid dat strengere eisen stelt aan gedrag, kleding en taal van bijstandsontvangers ervoor zorgt dat klantmanagers vaker gaan 'straffen'. "Gedrag en kleding hangt vaak samen met andere problematiek van bijstandontvangers. Een deel van hen heeft bijvoorbeeld psychische problemen of fysieke belemmeringen. Klantmanagers zijn dan ook huiverig om mensen een sanctie op te leggen", legt onderzoeker Patricia van Echtelt van het SCP op BNR.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen