Nieuws10 nov '14 10:30

Vluchtelingenwerk Nederland ziet niets in 'ontheemdenstatus'

Auteur: BNR Webredactie

Het creëren van 'een ontheemdenstatus' naast de asielstatus - zoals CDA-leider Buma voorstelt - is een slecht idee. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland.

Volgens Jasper Kuipers, adjunct directeur Vluchtelingenwerk, voegt het niks toe. "De huidige asielvergunning is ook al een tijdelijke vergunning. Meneer Buma wekt de suggestie dat op dit moment het asielsysteem vastloopt. Hij refereert aan de jaren negentig, toen er veel Joegoslaven naar Nederland kwamen, toen gaven we die mensen een vergunning met minder rechten en daar zouden we nu weer naar terug moeten. Maar er is een reden waarom we die voorwaardelijke vergunning toen hebben afgeschaft. Mensen hadden toen bijvoorbeeld niet eens het recht om te werken, of om de taal te leren, dat werkte heel slecht. En bovendien gingen ze vaak doorprocederen om toch die vluchtelingenvergunning te krijgen."

Meedraaien samenleving
Buma heeft gister gesuggereerd dat de mensen die nu uit Syrië komen, weer terug moeten als de situatie daar over twee of drie jaar veiliger is. "Dat zou beter kunnen met zo'n ontheemden vergunning, maar ook een asielvergunning is vijf jaar intrekbaar. We zeggen wel dat op een gegeven moment mensen zo lang in de Nederlandse samenleving meedraaien, er van ze verwacht wordt dat ze integreren en participeren, hun kinderen hier geboren worden en naar school gaan, dat de balans omslaat. Dan moet de terugkeer geen plicht meer zijn. Overigens zien we dat vluchtelingen vaak zelf ook weer terug willen als de veiligheid het toelaat."

Gerelateerde artikelen