Nieuws8 jul '14 10:23

Minister Kamp wil voor mkb miljarden aan financieringsruimte

Auteur: BNR Webredactie

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeten makkelijker geld kunnen lenen. Daarom komt het kabinet met een pakket maatregelen dat moet leiden tot 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het mkb, heeft minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer geschreven. Het gaat vooral om garantstellingen, met de verwachting dat financiers dan makkelijker geld uitlenen.

Per land verschilt de financiering van het mkb. In sommige landen, waaronder Nederland, nemen banken het grootste deel voor hun rekening. Om te zorgen dat het mkb niet geheel afhankelijk is van banken en om de markt te stimuleren wil minister Kamp van Economische Zaken extra financieringsruimte creëren.

Minister Kamp: "We gaan drie dingen doen: het versterken van het eigen vermogen van mkb ondernemers, het beter benutten van het huidige financieringsaanbod en het verbeteren van ondernemersvaardigheden."

2,5 miljard
De reden dat banken terughoudend zijn met leningen is vaak dat veel ondernemers te weinig eigen draagkracht hebben. Minister Kamp wil het eigen vermogen van deze ondernemers aanvullen, zodat ze sterker staan bij het aanvragen van een lening. Daarnaast moet professionele begeleiding helpen bij het maken van goed onderbouwde aanvragen. Op het moment zijn deze vaak onvoldoende, wat ook het krijgen van een lening tegen kan gaan.

Het geld voor de plannen van de minister moet komen uit fondsen van private investeerders, het Europese Investeringsfonds en Nederlandse overheden en provincies. Minister Kamp gelooft dat deze samenwerking een bedrag van rond de 2,5 miljard kan vrijmaken. De overheid zal garant staan. "Ondernemers zien weer kansen. Als we de voorzichtige economische groei verder weten te stimuleren en meer mogelijkheden voor financiering weten vrij te maken dan zijn we geslaagd."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen