Nieuws27 aug '12 11:09Aangepast op 27 aug '12 11:51

Werkloosheid stijgt hardst bij PvdA en D66 | CPB

Auteur: Arjan Meesterburrie

Alleen bij de PVV daalt de werkloosheid tot 2017. Bij alle andere partijen stijgt het aantal werklozen juist. Het hardst bij PvdA en D66, zo blijkt uit CPB-berekeningen.

Het Centraal Planbureau heeft gekeken naar de werkloosheid in 2017 op basis van de partij-programma's en komt tot de volgende procentuele verschillen ten opzichte van het basispad.

1. PVV -0,5%
2. SP 0,4%
3. VVD 0,8%
4. CU 1,0%
5. GL 1,1%
6. CDA 1,2%
7. D66 1,3%
8. PvdA 1,3%

De toelichting op deze ontwikkeling van het CPB:

"Bij bijna alle partijen neemt de werkloosheid toe ten opzichte van het basispad. De mate waarin dit gebeurt, hangt af van het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid in de collectieve sector, maar ook van de doorwerking in de rest van de economie. Door het pakket van de PVV neemt de werkloosheid juist af. Dit komt vooral door de lastenverlichting, waardoor de economische groei toeneemt ten opzichte van het basispad."

Lange termijn
Op lange termijn ligt het anders, want het CPB heeft ook gekeken naar de situatie in 2040. Dan scoort de VVD het beste met een afname van 2 procent van de structurele werkloosheid:

1. VVD -2%
2. GL -1,75%
3. CDA -1%
4. CU -0,75%
4. D66 -0,75%
6. PvdA -0,5%
6. PVV -0,5%
8. SP +0,25% 

De verschillen tussen de korte en lange termijn komen door het langzaam doorwerken van lange termijn-effecten stelt het Centraal Planbureau:

"Bij investeringen in onderwijs duurt het veel langer voor de structurele effecten zijn gerealiseerd. Hoewel dergelijke investeringen veelal een hoog rendement hebben, moet je wel geduld hebben voordat die rendementen volledig zijn geïncasseerd."

De belangrijkste conclusie van de CPB-cijfers is dat geen enkele partij een sluitende begroting haalt in 2017.

Gerelateerde artikelen