Nieuws27 aug '12 10:37

Huizenprijzen stijgen licht bij VVD en PVV | CPB

Auteur: Arjan Meesterburrie

De huizenprijzen gaan tot 2017 met 2% omhoog ten opzichte van het basispad als de VVD en PVV het voor het zeggen krijgen, zo blijkt uit CPB-berekeningen. Bij alle andere partijen blijven ze dalen.

Het Centraal Planbureau heeft de effecten van de partijprogramma's op de huizenprijzen doorgerekend tot 2017 en komt tot de volgende procentuele verschillen ten opzichte van het basispad:

1. VVD +2%
1. PVV +2%
3. CDA -2%
4. D66 -3%
5. SP -4%
6. PvdA -5%
6. CU -5%
8. GL -7%

Hypotheekrenteaftrek:
Een toelichting van het CPB op de doorrekeningen van de effecten op de woningmarkt:

"PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en in mindere mate, D66 verbeteren de doelmatigheid van zowel de koopmarkt als de huurmarkt. Deze partijen beperken allemaal in meer of mindere mate de hypotheekrenteaftrek.

De maatregelen van de PVV, en in mindere mate ook van de VVD, verslechteren de doelmatigheid op de koopmarkt. Bij de PVV blijft de hypotheekrente onverkort aftrekbaar zonder dat daar een annuïtair aflossingsschema tegenover hoeft te staan. Bij de VVD geldt dit voor huishoudens in de eerste vijf jaar na aankoop van hun eerste woning. Deze maatregelen verhogen de fiscale subsidie voor koopwoningen en de verstorende werking ervan."

De belangrijkste conclusie van de CPB-cijfers is dat geen enkele partij een sluitende begroting haalt in 2017.

Gerelateerde artikelen