Nieuws7 jan '13 18:26

Aantal startende ondernemers gedaald

Auteur: Anne-Greet Haars

Het aantal starters dat met zijn eigen onderneming begint, is vorig jaar gedaald. In totaal zijn er 104.000 personen begonnen, ruim 17.700 minder dan in 2011. Dat is een daling van 15 procent.

In totaal hebben deze ondernemers 121.400 nieuwe bedrijven opgericht, blijkt uit het gepubliceerde Startersprofiel 2012 van Kamer van Koophandel Nederland.

Minder vrouwen
Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder starters is afgelopen jaar iets afgenomen. Een derde van de starters is vrouw.

De gemiddelde leeftijd (38 jaar) van de startende ondernemer is nagenoeg gelijk gebleven aan 2007.

Dienstensector
Binnen de dienstensector blijft het aantal starters onverminderd hoog: in 2007 was 46 procent van alle startende ondernemers actief binnen deze sector, in 2012 is dat gestegen naar 63 procent.

De bouw is goed voor 10 procent van de starters. Deze sector is de laatste jaren gehalveerd; vijf jaar geleden was het aandeel nog 20 procent.

Buitenlandse starters
In het afgelopen jaar waren 20.100 startende ondernemers van buitenlandse afkomst, goed voor 20 procent van het totaal aantal starters in Nederland. Vooral het aantal van oorsprong Turkse en Marrokaanse starters is hierbij opvallend. Samen met de Duitse starters zijn dit de enige groepen die zijn toegenomen in 2012.

Opvallend is het hoge aandeel vrouwen onder deze groep buitenlandse starters.

Zzp'ers
Het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) binnen de totale groep starters is sinds 2007 flink gestegen. Waar in 2008 nog 89 procent van de starters zzp’er was, is dit in 2012 gestegen tot 96 procent.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen