Nieuws6 jun '14 07:58

Nederland spendeert relatief weinig aan thuiszorg

Auteur: BNR Webredactie

We zijn in Nederland relatief weinig kwijt aan de thuiszorg. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Die lage kosten zijn vooral te danken aan het grote aantal verzorgingstehuizen waar de mensen zitten die veel, en daarmee dure, zorg nodig hebben.

"Als we naar de thuiszorg kijken zijn het in vergelijking met andere landen vaker personen met lichtere gezondheidsbeperkingen. Zij hebben minder zorg per persoon nodig, waardoor de totale uitgaven van de thuiszorg laag liggen. Wat we zien is dat mensen met zwaardere beperkingen in Nederland veel vaker worden geholpen in verzorgings- en verpleeghuizen", zegt onderzoeker Debbie Verbeek-Oudijk van het SCP op BNR.

Verpleeghuizen
Wat dat betreft verschilt ons land duidelijk van de andere landen, vervolgt ze. "Zelfs ondanks recente inkrimpingen in tehuizen zijn er nog altijd relatief veel verzorgings- en verpleeghuizen en bewoners die daar zorg ontvangen. En de uitgave van de zorg ligt in Nederland dan ook fors hoger dan elders. We zien ook dat het Europese gemiddelde enigszins gedrukt wordt omdat er in een deel van de landen waarmee we Nederland konden vergelijken geen of nauwelijks tehuizen bestaan."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen