Nieuws27 aug '12 17:01

Stichting Natuur & Milieu tevreden met partijprogramma's

Auteur: Harmen Simon Teunis

Voor groene stroom moet je bij GroenLinks of PvdA zijn. En absoluut niet bij PVV of CDA. Dat blijkt uit doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Toch is Tjerk Wagenaar, directeur van Stichting Natuur & Milieu, tevreden over de partijprogramma's. Veel partijen zorgen namelijk voor een toename van het aandeel duurzame energie en terugbrengen van de CO2-uitstoot. "Als ik kijk naar de becijferingen van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving dan is één vlag die bijna uit mag dat er een kamerbrede meerderheid is om onze duurzame energiedoelstellingen te halen", zegt Wagenaar op BNR.

Energiedoelstelling
"Alle partijen geven 14 procent of meer aan, met uitzondering van de PVV en het CDA", zegt Wagenaar. "De VVD, de PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP zetten in voor minimaal 14 procent." Daarmee voldoen alle partijen aan de afspraak die Nederland met Europa heeft gemaakt dat in 2020 minimaal 14 procent van de totale energievoorziening moet bestaan uit hernieuwbare energie.

Volgens Wagenaar zijn niet alleen de doelstellingen van de partijen bemoedigend. "Wanneer we kijken naar de keuzes die deze partijen maken, zien we dat iedereen vol inzet op wind op land. En daar kiest men heel bewust voor omdat het een van de goedkoopste oplossingen om duurzame energie te realiseren”, zegt hij. “Anderzijds realiseert men zich ook dat er behoorlijk wat weerstand is tegen wind op land.” En dat vindt Wagenaar getuigen van politiek leiderschap.

Subsidie fossiele energie
Natuur & Milieu roept de verschillende partijen ook op om burgers, bedrijven en energiecoöperaties die duurzame energie voor eigen verbruik vrij te stellen van energiebelasting. Ook wil de stichting dat de subsidie voor fossiele energie wordt afgeschaft. Er zijn geen partijen die beide zaken in hun programma hebben staan. Maar dat is volgens Wagenaar geen ramp, omdat iedereen volgens hem weet dat er een einde komt aan de subsidie op fossiele energie.

"Maar dat moet je op een verantwoorde manier doen. Dat is we met Natuur & Milieu willen. Anders komen er klappen die niet nodig zijn. De richting moet goed worden neergezet. Want er zijn bedrijven die bereid zijn te investeren als de overheid een consistente koers daarin vaart", aldus Wagenaar.

Gerelateerde artikelen