Nieuws7 mrt '13 18:18Aangepast op 8 mrt '13 11:51

EU-parlement tegen meerjarenbegroting

Auteur: BNR Webredactie

Het Europees Parlement verwerpt naar verwachting de Europese meerjarenbegroting. Een grote meerderheid is het niet eens met de financiële planning voor de jaren 2014-2020, die vorige maand tijdens moeizame onderhandelingen door de Europese lidstaten is afgesproken.

Volgens het Europees Parlement hebben de lidstaten te weinig rekening gehouden met de wensen van het parlement.  De fracties willen het akkoord van de Europese leiders over de meerjarenbegroting naar de prullenbak verwijzen en met onderhandelingen beginnen.

Dat blijkt allemaal uit een ontwerpresolutie van de leiders van vijf fracties, waaronder de grootste fracties van christendemocraten en sociaaldemocraten. Het is de bedoeling dat het EU-parlement (EP) woensdag over deze resolutie stemt. De vijf fracties beschikken over 638 van de 754 zetels.

De meerjarenbegroting was begin februari na een marathonvergadering van de EU-leiders tot stand gekomen. Voor de periode 2014-2020 werd in totaal 960 miljard euro begroot, minder dan voor de lopende periode 2007-2013. Al meteen kwam er een golf van kritiek uit het EP.

Tekorten
Het EP wil onder meer een einde maken aan het steeds grotere verschil tussen inkomsten en uitgaven. De afgevaardigden wijzen erop dat volgens de Europese regels de EU eigenlijk helemaal niet met tekorten mag werken.

Verder willen de parlementariërs dat er meer geld vloeit naar onder meer onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Daarnaast eisen ze meer flexibiliteit in de begroting. Bedragen die voor een bepaald doel zijn gereserveerd, zouden dan makkelijker in een ander jaar en voor iets anders gebruikt kunnen worden.

Contributies
De EP-fracties willen ook dat de Europese begroting minder afhankelijk wordt van de contributies van de EU-lidstaten. In plaats daarvan zou de EU over meer eigen inkomsten moeten beschikken. Zo vindt het EP dat bijvoorbeeld een deel van de opbrengsten van de geplande heffing op financiële transacties rechtstreeks naar Brussel zou moeten vloeien.

Als er voor het einde van dit jaar geen akkoord wordt bereikt over het meerjarenplan, wordt er teruggegrepen op de begroting van 2013.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen